TIN TỨC CẬP NHẬT

Phần mềm Dự Toán G8 cập nhật tính nhân công theo QĐ 1996/2015 Quảng Ninh

Kính chào quý khách hàng đang sử dụng phần mềm dự toán G8! Ngày 14/08/2015, Sở xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định 1919/SXD-KTXD về việc :” Công bố nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Ngày 20/08/2015 Sở xây dựng công bố tiếp QĐ 1996/SXD-KTXD về việc bổ sung đơn giá nhân công các bậc lẻ. Để áp dụng hai QĐ 1919 và 1996/2015 này trên phần .