blog

Phần mềm dự toán G8 giá 1 triệu đồng

Với chỉ 1 triệu đồng bạn hoàn toàn có thể sử dụng một bộ phần mềm dự toán G8 với đầy đủ các tính năng Giao diện giống Excel thân thiện dễ sử dụng Lập dự toán cho các ngành như xây dựng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, viễn thông, đô thị, văn hóa vv.vv Làm thanh quyết toán khối lượng theo TT 86/2011-BTC và TT 06/2007-BXD Cập nhật đầy đủ các định .

Dự toán G8 cập nhật

Kính chào quý khách hàng ! Ngày 14/08/2015, Sở XD tỉnh Quảng Ninh đã công bố Quyết định số 1919/SXD-KTXD về việc : "Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh".  Ngày 20/08/2015 Sở XD công bố tiếp QĐ số 1996/SXD-KTXD về việc bổ sung đơn giá nhân công các bậc lẻ. Để áp dụng hai QĐ 1919 và 1996/2015 này trên phần mềm Dự Toán G8 thì .

Phần mềm Dự Toán G8 cập nhật tính nhân công theo QĐ 1996/2015 Quảng Ninh

Kính chào quý khách hàng đang sử dụng phần mềm dự toán G8! Ngày 14/08/2015, Sở xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định 1919/SXD-KTXD về việc :” Công bố nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Ngày 20/08/2015 Sở xây dựng công bố tiếp QĐ 1996/SXD-KTXD về việc bổ sung đơn giá nhân công các bậc lẻ. Để áp dụng hai QĐ 1919 và 1996/2015 này trên phần .