ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH QUẢNG NINH 2024

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH QUẢNG NINH 2024

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH QUẢNG NINH 2024 THEO QĐ 07/2024 VÀ 08/2024/QĐ-UBND : ĐƠN GIÁ CÔNG ÍCH & ĐỊNH MỨC XD CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 30/01/2024

CĂN CỨ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ :

– Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019

– Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/06/2015;Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 sửa đổi. bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

– Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2022 Sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

– Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Nghị định số 15/2021/NĐ-Cp ngày 03/3/2021 của chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

– Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

– Căn cứ theo đề nghị của SXD tại tờ trình số 224/TTr-SXD ngày 26 tháng 12 năm 2023; ý kiến thẩm định của sở tư pháp tại báo cáo thẩm định số 441/BC-STP ngày 21/12/2023; báo cáo bổ sung của SXD tại văn bản số 107/SXD-KT&VLXD ngày 10/01/2024 và Ý kiến thống tnhaats của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

QĐ 07/2024/QĐ-UBND :  Áp dụng cho các tổ chức , cá nhân có liên quan đến quản lý dịch vụ sự nghiệp công: Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị , vườn hoa, công viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. và cũng khuyến khích các đơn vị khác không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước áp dụng quy định này.

QĐ 08/2024/QĐ-UBND : Áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng các DA sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, DA PPP trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

HIỆU LỰC THI HÀNH

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024.

CẬP NHẬT TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8

Hiện tại phần mềm dự toán dự thầu quyết toán G8 đã cập nhật bộ đơn giá số 07-08/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày30 tháng 01 năm 2024

Cách thao tác để cập nhật vào phần mềm dự toán G8 như sau:

– Mở G8 ra vào menu Trợ giúp chạy cập nhật G8 lên phiên bản mới nhất

– Sau khi cập nhật xong. Mở lại G8  ta vào menu Đơn giá chọn Tải về đơn giá từ mạng Internet kick vào Quảng Ninh  nhấn chấp nhận là cập nhật xong.

Kính chúc quý khách thao tác thành công !!

CUNG CẤP DỰ TOÁN G8 TẠI TỈNH QUẢNG NINH

XEM BÁO GIÁ CHI TIẾT DỰ TOÁN G8

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ

Địa chỉ : Phòng 1906, Tầng 19, Tòa nhà CT2, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Mr : Trần Đức Toàn – Mobile: 0988.921.607 – 0919.268.987

 

Zalo
0988 921 607
});