Warning: Division by zero in /home/phanm104/public_html/wp-content/themes/WCM010013/page-templates/blog-box.php on line 54

Warning: Division by zero in /home/phanm104/public_html/wp-content/themes/WCM010013/page-templates/blog-box.php on line 56

LỚP HỌC DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ONLINE

LỚP HỌC DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ONLINE Trong hơn 11 năm qua, công ty Hoàng Hà (Dự toán G8) đã đào tạo hàng nghìn khóa học tập trung, trong lớp học đặt tại trụ sở của công ty. Chúng tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo để các kỹ sư xây dựng làm được các bộ hồ sơ Dự toán, Đấu thầu, Quyết toán và Lập tổng mức đầu tư .

Warning: Division by zero in /home/phanm104/public_html/wp-content/themes/WCM010013/page-templates/blog-box.php on line 54

Warning: Division by zero in /home/phanm104/public_html/wp-content/themes/WCM010013/page-templates/blog-box.php on line 56

LỚP HỌC DỰ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8

LỚP HỌC DỰ TOÁN G8 CÓ MẤT PHÍ ( 200K/ NGÀY/ NGƯỜI ) Căn cứ dựa vào nhu cầu thực tế rất nhiều các anh chị và các bạn đang sử dụng phần mềm Dự Toán G8 trong việc lập dự toán dự thầu trong xây dựng cơ bản mà lại chưa nắm chắc được cách vận hành và sử dụng phần mềm dự toán G8 như thế nào cho tốt. Chính vì vậy em .

Warning: Division by zero in /home/phanm104/public_html/wp-content/themes/WCM010013/page-templates/blog-box.php on line 54

Warning: Division by zero in /home/phanm104/public_html/wp-content/themes/WCM010013/page-templates/blog-box.php on line 56

HỌC DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ONLINE

– KHÓA HỌC DỰ TOÁN DỰ THẦU, QUYẾT TOÁN VÀ LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÔNG QUA CÁC VIDEO.   BAO GỒM:   + PHẦN LÝ THUYẾT   + CÔNG THỨC TÍNH VÀ THỰC HÀNH BẰNG TAY TRÊN EXCEL VÀ DỰ TOÁN G8   KICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VIDEO : https://www.youtube.com/playlist?list=PL-_owQQ17cGcu0-K7QeZCv9HsdHCvBxDp Tweet

Warning: Division by zero in /home/phanm104/public_html/wp-content/themes/WCM010013/page-templates/blog-box.php on line 54

Warning: Division by zero in /home/phanm104/public_html/wp-content/themes/WCM010013/page-templates/blog-box.php on line 56

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THÔNG TƯ 10/2019/TT-BXD

Định mức dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 10/2019/TT-BXD Phần mềm Dự toán G8 đã cập nhật Định mức theo Thông tư 10/2019/TT-BXD về : Định mức dự toán xây dựng công trình. Định mức này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020Định mức 10/2019 bao gồm các phần : 1. Xây dựng 2. Lắp đặt 3. Khảo sát 4. Sửa chữa 5. Thí nghiệm vật liệu và cấu kiện 6. Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ   .

Warning: Division by zero in /home/phanm104/public_html/wp-content/themes/WCM010013/page-templates/blog-box.php on line 54

Warning: Division by zero in /home/phanm104/public_html/wp-content/themes/WCM010013/page-templates/blog-box.php on line 56

TÍNH CHI PHÍ QLDA VÀ TƯ VẤN THEO THÔNG TƯ 16/2019/TT-BXD

Tính chi phí QLDA và Tư vấn theo Thông tư 16/2019/TT-BXD Phần mềm Dự toán G8 đã hỗ trợ việc tính chi phí QLDA và Tư vấn đầu tư xây dựng theo Thông tư 16/2019/TT-BXD về việc : Hướng dẫn xác định chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020   I.) THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8 .

Warning: Division by zero in /home/phanm104/public_html/wp-content/themes/WCM010013/page-templates/blog-box.php on line 54

Warning: Division by zero in /home/phanm104/public_html/wp-content/themes/WCM010013/page-templates/blog-box.php on line 56

LẬP DỰ TOÁN KHẢO SÁT THEO THÔNG TƯ 09/2019/TT-BXD

Lập dự toán Khảo sát theo Thông tư 09/2019/TT-BXD Phần mềm Dự toán G8 đã hỗ trợ việc lập Dự toán Khảo sát theo Phụ lục số 9 – Thông tư 09/2019/TT-BXD về : Phương pháp xác định Dự toán chi phí Khảo sát xây dựng. (Phụ lục 9 từ trang số 106 trở đi) Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020   I.) THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8   Để .