PHẦN MỀM

DỰ TOÁN G8 – FREE

anhdaidien3
Sản phẩm dùng miễn phí …………………………………………………………………………………….. Hãng sản xuất:  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ Phiên bản phần mềm Dự toán G8 Express Version 2020 chạy 30 công tác, không cần khóa cứng. Có đầy đủ các chức năng như một bản PRO, cung cấp đầy đủ đơn giá, thông tư, nghị định mới nhất. Đây là phiên bản mới nhất (2020) và được hoàn thiện một cách hoàn chỉnh khắc phục được những .

DỰ TOÁN G8 – AMATEUR

anhdaidien3
Giá sản phẩm:   1.000.0000 VNĐ …………………………………………………………………………………….. Hãng sản xuất:  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ   Phiên bản Dự toán G8 – Amateur version2020 ( bản giá rẻ) chạy 200 công tác, trên một hạng mục vừa làm dự toán, dự thầu. Cung cấp đầy đủ đơn giá, thông tư, nghị định mới nhất. Cung cấp đầy đủ đơn giá, thông tư, nghị định mới nhất. Có 2 cách mua sản phẩm  .

DỰ TOÁN G8 – BEGINNER

anhdaidien3
Giá sản phẩm:   2.000.0000 VNĐ …………………………………………………………………………………….. Hãng sản xuất:  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ   Phiên bản Dự toán G8 – Beginner version2020 ( bản giá rẻ) chạy 300 công tác, trên một hạng mục vừa làm dự toán, dự thầu. Cung cấp đầy đủ đơn giá, thông tư, nghị định mới nhất. Cung cấp đầy đủ đơn giá, thông tư, nghị định mới nhất. Có 2 cách mua sản phẩm  Cách .

DỰ TOÁN G8 – PROFESSIONAL

anhdaidien3
Giá sản phẩm:   3.000.0000 VNĐ …………………………………………………………………………………….. Hãng sản xuất:  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ Phiên bản Dự toán G8 – Professional version2020 ( bản giá rẻ) chạy 400 công tác, trên một hạng mục vừa làm dự toán, dự thầu. Cung cấp đầy đủ đơn giá, thông tư, nghị định mới nhất. Cung cấp đầy đủ đơn giá, thông tư, nghị định mới nhất. Có 2 cách mua sản phẩm  Cách .

DỰ TOÁN G8 – ENTERPRISE

anhdaidien3
Giá sản phẩm:   4.000.000 VNĐ …………………………………………………………………………………….. Hãng sản xuất:  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ Phiên bản Dự toán G8 – Enterprise version 2020 ( bản đầy đủ) chạy vô hạn công tác, vô hạn hạng mục vừa làm dự toán, dự thầu. Cung cấp đầy đủ đơn giá, thông tư, nghị định mới nhất. Cung cấp đầy đủ đơn giá, thông tư, nghị định mới nhất. Có 2 cách mua sản .

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN G8

anhdaidien3
Giá sản phẩm:   7.000.0000 VNĐ …………………………………………………………………………………….. Hãng sản xuất:  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ Phiên bản Quyết toán G8 Settlement version 2020 ( bản đầy đủ) chạy vô hạn công tác, vô hạn hạng mục và vừa làm dự toán, dự thầu, vừa làm thanh quyết toán trên một file . Cung cấp đầy đủ đơn giá, thông tư, nghị định mới nhất. Có 2 cách mua sản phẩm  Cách 1:Gọi .