Tag Archives: BÌNH DƯƠNG 2024

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2024

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2024 BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2024 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ : 249-250-251-252-253-254/QĐ-UBND -Ngày 31 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 249-250-251-252-253-254/QĐ-UBND. Về công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa …

Zalo
0988 921 607
});