Tag Archives: ĐƠN GIÁ 10/2024 BẠC LIÊU

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2024

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2024 BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2024 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ : 10/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 Quyết định 10/QĐ-UBND ngày 17/01/2024. Bảng giá ca máy thiết bị Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2023 …

Zalo
0988 921 607
});