Tag Archives: ĐƠN GIÁ 955 NINH BÌNH

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH NINH BÌNH NĂM 2024

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH NINH BÌNH NĂM 2024 BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH NINH BÌNH NĂM 2024 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ : 955/QĐ-UBND Ngày 29 tháng 12 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 955/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2023-2024. Quyết định này ban hành thay …

Zalo
0988 921 607
});