Tag Archives: THÔNG TƯ MỚI BXD

THÔNG TƯ 14/2023/TT-BXD

Thông tư 14/2023/TT-BXD (17/1/2024) Ngày 29/12/2023 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-BXD về: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. …

Zalo
0988 921 607
});