ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 114/QĐ-UBND NGÀY 18/01/2023

Ngày 18 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các phần đơn giá trước đó của tỉnh Hải Dương.

CĂN CỨ BANH HÀNH ĐƠN GIÁ 114/2023/QĐ-UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

– Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

– Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

– Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BỘ ĐƠN GIÁ

I, CHI  PHÍ VẬT LIỆU :

– Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

– Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát. Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ trên chi phí vật liệu chính.

– Giá vật liệu trong đơn giá lấy theo Công bố giá vật liệu số 06/STC-SXD ngày 11/7/2022 của Liên sở Tài chính – Xây dựng Hải Dương và giá phổ biến, bình quân trên địa bàn tỉnh Hải Dương thời điểm tháng 6/2022

II, CHI PHÍ NHÂN CÔNG:

– Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thuc công tác xây dựng.

– Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo hướng dẫn tại Văn bản số 1689/SXD-QLN ngày 03/11/2021 của Sở Xây dựng Hải Dương về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng và đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

– Chi phí nhân công trong đơn giá tính cho Vùng II – Thành phố Hải Dương. Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng III và vùng IV (các thành phố, thị xã, huyện còn lại) thì chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo đơn giá nhân công của vùng để tính chênh lệch giá (phương pháp bù trừ trực tiếp)

III, CHI PHÍ MÁY THI CÔNG:

– Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

– Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo công văn số 1888/SXD-QLN ngày 30/11/2022 của Sở Xây dựng Hải Dương.

– Chi phí tiền lương của thợ điều khiển máy được xác định theo hướng dẫn tại Văn bản số 1689/SXD-QLN ngày 03/11/2021 của Sở Xây dựng Hải Dương về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng và đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương với đơn giá tính cho Vùng II – Thành phố Hải Dương. Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng III và vùng IV (các thành phố, thị xã, huyện còn lại) thì chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo đơn giá nhân công của vùng để tính chênh lệch giá (phương pháp bù trừ trực tiếp)

CÁC PHẦN ĐƠN GIÁ BAN HÀNH :

Bộ đơn giá  xây dựng công trình bao gồm các phần : ( Xây Dựng – Lắp Đặt hệ thống kỹ thuật công trình )

 

TẢI FILE ĐƠN GIÁ VỀ TẠI ĐÂY

CẬP NHẬT TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8:

Hiện tại phần mềm dự toán dự thầu quyết toán G8 đã cập nhật bộ đơn giá số 114/QĐ-UBND ban hành ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Hải Dương

Cách thao tác để cập nhật vào phần mềm dự toán G8 như sau:

– Mở G8 ra vào menu Trợ giúp chạy cập nhật G8 lên phiên bản mới nhất

– Sau khi cập nhật xong. Mở lại G8 xong ta vào menu Đơn giá chọn Tải về đơn giá từ mạng Internet kick vào tỉnh Hải Dương  nhấn chấp nhận là cập nhật xong.

Kính chúc quý khách thao tác thành công !!

CUNG CẤP DỰ TOÁN G8 TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG

XEM BÁO GIÁ CHI TIẾT DỰ TOÁN G8

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ

Địa chỉ : Phòng 1906, Tầng 19, Tòa nhà CT2, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Mr : Trần Đức Toàn – Mobile: 0988.921.607 – 0919.268.987