TIN TỨC CẬP NHẬT

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THÔNG TƯ 10/2019/TT-BXD

Định mức dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 10/2019/TT-BXD Phần mềm Dự toán G8 đã cập nhật Định mức theo Thông tư 10/2019/TT-BXD về : Định mức dự toán xây dựng công trình. Định mức này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020Định mức 10/2019 bao gồm các phần : 1. Xây dựng 2. Lắp đặt 3. Khảo sát 4. Sửa chữa 5. Thí nghiệm vật liệu và cấu kiện 6. Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ   .

TÍNH CHI PHÍ QLDA VÀ TƯ VẤN THEO THÔNG TƯ 16/2019/TT-BXD

Tính chi phí QLDA và Tư vấn theo Thông tư 16/2019/TT-BXD Phần mềm Dự toán G8 đã hỗ trợ việc tính chi phí QLDA và Tư vấn đầu tư xây dựng theo Thông tư 16/2019/TT-BXD về việc : Hướng dẫn xác định chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020   I.) THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8 .

LẬP DỰ TOÁN KHẢO SÁT THEO THÔNG TƯ 09/2019/TT-BXD

Lập dự toán Khảo sát theo Thông tư 09/2019/TT-BXD Phần mềm Dự toán G8 đã hỗ trợ việc lập Dự toán Khảo sát theo Phụ lục số 9 – Thông tư 09/2019/TT-BXD về : Phương pháp xác định Dự toán chi phí Khảo sát xây dựng. (Phụ lục 9 từ trang số 106 trở đi) Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020   I.) THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8   Để .

TÍNH ĐƠN GIÁ CA MÁY THEO THÔNG TƯ 11/2019/TT-BXD

Tính đơn giá Ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD Phần mềm Dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 11/2019/TT-BXD về việc : Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020     I.) THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8   Để áp dụng Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm Dự toán G8 chúng ta làm các .

TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG THEO THÔNG TƯ 15/2019/TT-BXD

Tính đơn giá Nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD Phần mềm Dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 15/2019/TT-BXD về việc : Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020     I.) THAY ĐỔI SO VỚI THÔNG TƯ CŨ   Thông tư 15/2019/TT-BXD (TT 15) thay đổi khá nhiều so với Thông tư cũ số 05/2016/TT-BXD: – Nhân công xây dựng .

TÍNH ĐƠN GIÁ CA MÁY THEO THÔNG TƯ 11/2019/TT-BXD

Tính đơn giá Ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD Phần mềm Dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 11/2019/TT-BXD về việc : Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020     I.) THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8   Để áp dụng Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm Dự toán G8 chúng ta làm các .

TÍNH NHÂN CÔNG THEO THÔNG TƯ 15/2019/TT-BXD

Tính đơn giá Nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD Phần mềm Dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 15/2019/TT-BXD về việc : Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020     I.) THAY ĐỔI SO VỚI THÔNG TƯ CŨ   Thông tư 15/2019/TT-BXD (TT 15) thay đổi khá nhiều so với Thông tư cũ số 05/2016/TT-BXD: – Nhân công xây dựng .

LẬP DỰ TOÁN THEO THÔNG TƯ 09/2019/TT-BXD

Lập dự toán theo Thông tư 09/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Bộ XD đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BXD về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Theo đó việc Lập dự toán, Dự thầu, Lập tổng mức đầu tư, Thanh quyết toán công trình v…v sẽ phải tuân thủ theo hướng dẫn tại Thông tư này. Dự toán G8 đã có phiên bản mới: Cập nhật Thông tư .

LẬP DỰ TOÁN THEO DỰ THẢO THÔNG TƯ THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2019/NĐ-CP

Lập dự toán theo Dự thảo thông tư theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP Ngày 14/08/2019 Chính Phủ đã ban hành Nghị Định số 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó việc Lập dự toán, Dự thầu, Lập tổng mức đầu tư, Thanh quyết toán công trình v…v sẽ phải tuân thủ theo hướng dẫn tại Nghị định này. Dự toán G8 đã có phiên bản mới: Cập nhật Dự thảo .

TÍNH NHÂN CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 189/2019 VÀ CA MÁY THEO QĐ 689/2017 HÀ NỘI

Tính nhân công theo Quyết định 189/2019 và Ca máy theo QĐ 689/2017 Hà Nội Ngày 10/01/2019, UBND TP Hà Nội đã công bố Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc : ‘Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội’. Trước đó, ngày 09/02/2017 TP Hà Nội đã công bố Quyết định số 689/QĐ-UBND về Bảng giá ca máy và thiết bị thi công. Để .