Category Archives: TIN TỨC CẬP NHẬT

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 875/QĐ-UBND Ngày 26 tháng 05 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, …

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 1037/QĐ-UBND Ngày 15 tháng 05 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, …

ĐỊNH MỨC THÍ NGHIỆM ĐIỆN NĂM 2023 THEO THÔNG TƯ 05/2023/TT-BCT

ĐỊNH MỨC THÍ NGHIỆM ĐIỆN NĂM 2023 THEO THÔNG TƯ 05/2023/TT-BCT Định mức thí nghiệm Điện năm 2023 theo Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2023. Và có hiệu lực áp dụng từ ngày 08 tháng 05 năm 2023. CĂN CỨ BAN HÀNH THÔNG TƯ 05/2023/TT-BCT VỀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ …

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 256/QĐ-UBND Ngày 22 tháng 2 năm 2023 Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 Quyết định 256/QĐ-UBND. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 161-162/QĐ-SXD  về đơn giá nhân công, ca máy tỉnh Thái Nguyên năm …

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH TRÀ VINH NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 175/QĐ-UBND NGÀY 16/02/2023 Ngày16 tháng 02 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ …

ĐƠN GIÁ MỚI CÔNG ÍCH BẮC GIANG NĂM 2022

ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ THEO QUYẾT ĐỊNH 1249/QĐ-UBND NĂM 2022 TỈNH BẮC GIANG Ngày 13 tháng 12 năm 2022 tỉnh công bố Quyết định 1249/QĐ-UBND đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Giang năm 2022. Làm cơ sở lập dự toán và xác định quản lý chi phí đơn …

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH GIA LAI NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH GIA LAI NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 38/QĐ-UBND NGÀY 31/01/2023 Ngày 31 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các …

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 114/QĐ-UBND NGÀY 18/01/2023 Ngày 18 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các …

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2023 QĐ-UBND BAN HÀNH NGÀY 16/01/2023 Ngày 16 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Bộ đơn giá là cơ …

ĐỊNH MỨC TRẠM BIẾN ÁP VÀ ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN NĂM 2023

ĐỊNH MỨC NGÀNH ĐIỆN THEO TT36 CỦA BCT NĂM 2022 TRÊN DỰ TOÁN G8 Định mức trạm biến áp và đường dây tải điện năm 2023 Thông tư 36/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 22/12/2022. Ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến …