LỚP HỌC DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ONLINE

LỚP HỌC DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ONLINE

Trong hơn 11 năm qua, công ty Hoàng Hà (Dự toán G8) đã đào tạo hàng nghìn khóa học tập trung, trong lớp học đặt tại trụ sở của công ty.

Chúng tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo để các kỹ sư xây dựng làm được các bộ hồ sơ Dự toán, Đấu thầu, Quyết toán và Lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

 

Để thuận tiện hơn cho việc học tập, nghiên cứu nhằm áp dụng ngay vào công việc thực tế, chúng tôi đã triển khai xây dựng Hệ thống các video Dự toán công trình một cách công phu, thể hiện đầy đủ toàn bộ nội dung của các khóa học ngoài đời thực mà chúng tôi đã triển khai rất thành công trong hơn 11 năm qua.

 

 

 

 1. HỌC DỰ TOÁN ONLINE

 

Xem toàn bộ các VIDEO học dự toán công trình online TẠI ĐÂY:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-_owQQ17cGcu0-K7QeZCv9HsdHCvBxDp

 

B.) TỔNG QUAN VỀ LỚP HỌC DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

Hướng dẫn chi tiết Lý thuyết và Thực hành để sau khóa học, các học viên tự tay mình làm được hoàn chỉnh 1 bộ hồ sơ Dự toán, Đấu thầu, Tổng mức đầu tư và Quyết toán công trình.

 

+ Phần lý thuyết sẽ hướng dẫn cách chi tiết cách tính toán dựa trên hệ thống luật pháp do nhà nước ban hành, như các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ, và Quyết định do các Tỉnh, TP ban hành

 

+ Phần thực hành gồm 2 phần:

 1. Tự làm bằng tay trên Excel
 2. Làm trên phần mềm Dự toán G8

 

Xem video TỔNG QUAN tại:  https://youtu.be/S7i9PBWLZwE

 

 

 

C.) CÁC BÀI HỌC

 

Bài 1: BẢNG GIÁ VẬT LIỆU

I.) 3 BẢNG GIÁ VẬT LIỆU

 1. Bảng giá vật liệu gốc.
 2. Bảng giá vật liệu thông báo.
 3. Bảng giá vật liệu hiện trường.

 

II.) Cách tính cước vận chuyển

 1. Cước vận chuyển ô tô
 2. Cước vận chuyển tàu thuyền
 3. Cước vận chuyển bộ thủ công.

 

Xem video BÀI 1 tại:  https://youtu.be/i7ZEQkFNjV4

 

 

Bài 2: BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG

+ Cấu trúc bảng giá Nhân công

+ Công thức tính đơn giá Nhân công

+ Tính đơn giá Nhân công một số tỉnh đặc biệt: Hà Nội, Quảng Ninh

+ Thực hành tính đơn giá nhân công bằng tay trên Excel

+ Thực hành tính đơn giá nhân công trên phần mềm Dự toán G8

 

Xem video BÀI 2 tại:  https://youtu.be/Hpu0GEPjGYM

 

 

Bài 3: BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

+ Cấu trúc bảng giá Ca máy và Thiết bị thi công

+ Công thức tính đơn giá Ca máy

+ Thực hành tính đơn giá ca máy bằng tay trên Excel

+ Thực hành tính đơn giá ca máy trên phần mềm Dự toán G8

+ Áp đơn giá ca máy do Tỉnh đã công bố sẵn

 

Xem video BÀI 3 tại:  https://youtu.be/z4sWuMvvIEM

 

 

Bài 4: HỆ THỐNG CÁC ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

+ Định mức xây dựng công trình là gì ?

+ Hệ thống các Định mức hiện hành do Bộ Xây Dựng và các Bộ khác công bố

+ Thực hành tra Định mức trong phần mềm Dự toán G8

 

Xem video BÀI 4 tại:  https://youtu.be/tYUz9xTJ4Ys

 

 

Bài 5: HỆ THỐNG CÁC ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

+ Đơn giá xây dựng công trình là gì ?

+ Cách tính Đơn giá xây dựng công trình

+ Thực hành tra Đơn giá trong phần mềm Dự toán G8

 

Xem video BÀI 5 tại:  https://youtu.be/NzWk6rssYTg

 

 

Bài 6: BẢNG TIÊN LƯỢNG CÔNG TRÌNH

 1. Bảng tiên lượng là gì ?
 2. Phương pháp đo bóc tiên lượng
 3. Thực hành tra công tác

Đo bóc tiên lượng trong Dự toán G8

 

Xem video BÀI 6 tại:  https://youtu.be/By_1LRRMEuQ

 

 

Bài 7: BẢNG PHÂN TÍCH VẬT TƯ

 1. Bảng phân tích vật tư là gì ?
 2. Tính toán và thể hiện bảng Phân tích vật tư
 3. Thực hành tính bảng Phân tích vật tư trong Dự toán G8

 

Xem video BÀI 7 tại:  https://youtu.be/OnIEcatwAHg

 

 

Bài 8: BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ

 1. Bảng tổng hợp vật tư là gì ?
 2. Tính toán và thể hiện bảng Tổng hợp vật tư
 3. Thực hành tính bảng Tổng hợp vật tư trong Dự toán G8

 

Xem video BÀI 8 tại:  https://youtu.be/tEhaDfd4viI

 

 

Bài 9: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG

 1. Bảng tổng hợp Chi phí XD là gì ?
 2. Tính toán và thể hiện bảng Tổng hợp Chi phí XD
 3. Thực hành tính bảng Tổng hợp Chi phí XD trong Dự toán G8

 

Xem video BÀI 9 tại:  https://youtu.be/Ii6e27Ed8Lo

 

 

Bài 10: TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG TOÀN DỰ ÁN

(Sẽ chi tiết sau…)

 

 

Bài 11: HẠNG MỤC CHUNG

 1. Hạng mục chung là gì ?
 2. Cách kiếm tiền từ Hạng mục chung
 3. Áp dụng hạng mục chung trong phần mềm Dự toán G8

 

Xem video BÀI 11 tại:  https://youtu.be/GkR2wqEXFwI

 

 

Bài 12: CÔNG TÁC KHÔNG XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG TỪ THIẾT KẾ

 1. Công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế là gì ?
 2. Áp dụng trong phần mềm Dự toán G8

 

Xem video BÀI 12 tại:  https://youtu.be/mWT5BmPm65I

 

 

Bài 13: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ

 1. Bảng tổng hợp chi phí Thiết bị là gì ?
 2. Tính toán và thể hiện bảng Tổng hợp chi phí Thiết bị
 3. Thực hành tính bảng Tổng hợp chi phí Thiết bị trong Dự toán G8

 

Xem video BÀI 13 tại:  https://youtu.be/SX2GsDKmRe8

 

 

Bài 14: CHI PHÍ DỰ PHÒNG

 1. Tính chi phí Dự phòng cho Tổng mức đầu tư
 2. Tính chi phí Dự phòng cho Hồ sơ đấu thầu
 3. Giải thích tại sao công thức tính chi phí dự phòng lại theo lũy thừa của năm

Gdp2 = Gxdct x [Ixdct + Số gia Ixdct)^t – 1]

 1. Thao tác tính Dự phòng trong phần mềm Dự toán G8

 

Xem video BÀI 14 tại:  https://youtu.be/rdKUKOdwhqM

 

 

BÀI 15 : TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 1. Tổng mức đầu tư là gì ?
 2. Tính toán và thể hiện bảng Tổng mức đầu tư
 3. Thực hành tính Tổng mức đầu tư trong Dự toán G8

 

Xem video BÀI 15 tại:  https://youtu.be/E88vY8BdqrE

 

 

BÀI 16 : DỰ THẦU

 1. Tính toán và thể hiện bảng :

+ Chiết tính

+ Dự thầu

+ Hạng mục chung thầu

+ Dự phòng thầu

+ Dự toán gói thầu

 1. Thực hành tính Dự thầu trong phần mềm Dự toán G8

 

Xem video BÀI 16 tại:  https://youtu.be/-W3sn0DyKmM

 

 

BÀI 17 : QUYẾT TOÁN

 1. Nhập khối lượng công việc hoàn thành
 2. Nhập khối lượng công việc phát sinh
 3. Điều chỉnh giá vật tư quyết toán
 4. Quyết toán khối lượng công việc hoàn thành
 5. Quyết toán khối lượng công việc phát sinh

 

Xem video BÀI 17 tại:  https://youtu.be/N5mzgJR0dH0

 

 

BÀI 18 : THANH TOÁN, TAM ỨNG KHI QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

 1. Cách tính toán và ghi 7 chỉ tiêu dưới bảng Quyết toán KL công việc hoàn thành
 2. Cách tính toán và ghi 7 chỉ tiêu dưới bảng Quyết toán KL công việc phát sinh
 3. Cách nhập tiền tạm ứng, thanh toán và chuyển tạm ứng trong phần mềm Dự toán G8

 

Xem video BÀI 18 tại:  https://youtu.be/pNQLsiADlgg

 

 

BÀI 19 : BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ KHẢO SÁT

 1. Bảng tổng hợp chi phí Khảo sát là gì ?
 2. Tính toán và thể hiện bảng tổng hợp chi phí Khảo sát
 3. Thực hành tính chi phí khảo sát trong Dự toán G8
 4. Làm thế nào để thể hiện công trình gồm nhiều hạng mục, trong đó có hạng mục phần Xây dựng và 1 hoặc nhiều hạng mục Khảo sát, để đưa chi phí khảo sát này vào Chi phí tư vấn trong Tổng mức đầu tư ?

 

Xem video BÀI 19 tại:  https://youtu.be/VEqNgaAfTjw

 

 

Bài 20 : IN ẤN DỰ TOÁN, DỰ THẦU, QUYẾT TOÁN

In ấn các hồ sơ :

 1. Dự toán
 2. Dự thầu
 3. Quyết toán

Thì cần in những bảng biểu nào ?

 

Xem video BÀI 20 tại:  https://youtu.be/W7qDu__ciwo

 

 

D.) THAM KHẢO

 1. Kênh youtube của Dự toán G8 : https://www.youtube.com/c/dutoang8hoangha
 2. Website : www.phanmemg8.vn

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ :

Công ty CP Công nghệ Hoàng Hà

Điện thoại: (04) 66. 883. 387 – (04) 22. 195. 191

Fax: (04) 22.253.359

Số điện thoại: 0988.921.607 HOẶC 0919.268.987

Email:  [email protected]

Website: www.phanmemg8.vn