Tính nhân công theo QĐ 7414/2015 Hà Nội có thêm chi phí bảo hiểm trên dự toán G8

Tính nhân công theo QĐ 7414/2015 Hà Nội có thêm chi phí bảo hiểm trên dự toán G8

Ngày 31/12/2015, UBND TP Hà Nội đã công bố Quyết định số 7414/QĐ-UBND về việc :” Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội”

Đơn giá nhân công được công bố này thấp hơn so với cách tính theo TT 01/2015-BXD

Ngoài ra mức lương theo QĐ 7414 chưa bao gồm các khoản phụ cấp như : Bảo hiểm, phụ cấp độc hại…vv, trong khi theo Quyết định 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được áp dụng từ ngày 01/12/2015 thì các khoản bảo hiểm phải đóng cho người lao động khá nhiều cụ thể như sau:

+ Bảo hiểm xã hội : 18% ( theo Điều 5 khoản 2)

+ Bảo hiểm y tế  : 3% ( theo Điều 18, khoản 1)

+ Bảo hiểm thất nghiệp : 1% ( theo Điều 14 khoản 2)

+ Kinh phí công đoàn : 2% ( theo điều 5 , nghị định 191/2013/NĐ-CP)

Tổng chi phí bảo hiểm mà doanh nghiệp đóng là : 18% + 3% + 1%+ 2% = 24%

Để áp dụng QĐ 7414 trong đó có thêm chi phí bảo hiểm trong phần mềm dự toán G8 ta làm như sau:

  • TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG, CA MÁY

Bước 1 :  Tải lại đơn giá Hà Nội:

+ Vào menu Đơn giá --> Tải đơn giá về trên mạng Internet.

+ Chọn “ Hà Nội” ấn nút chấp nhận để G8 tải lại đơn giá của tỉnh.

Bước 2 : Cập nhật phần mềm Dự toán G8

+ Vào menu Trợ giúp --> cập nhật dự toán G8

Bước 3: Tính nhân công theo QĐ 7414

+ Sang sheet ( bảng)  Giá Tháng

+ Click vào “tính lương theo “ trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình rồi chọn “ QĐ 7414/2015 Hà Nội”

+ Click vào mục “ vùng” để chọn khu vực mà công trình mình triển khai vd: TP Hà Nội, Ba Vì ..

+ Click vào mục “ Tính giá NC, Máy”

+ Trong sheet “ Đầu vào”

Điền mức lương đầu vào ở ô D7, ví dụ 2.350.000 đ ( để tính lương cho lái tàu, lái xe, kỹ sư ..vv không có trong QĐ 7414 phải tính theo TT01/2015- BXD.

Điền phụ cấp bảo hiểm ở ô D20 ví dụ : 24%

Điền giá nhiên liệu ( xăng, dầu, điện, diezen) từ ô D25 -->D28

+ Sang sheet “ nhân công” để xem dự toán G8 đã áp dụng cho chúng ta bảng nhân công giống như QĐ 7414

+ Nhấn nút “ Cập nhật giá NC” để đưa đơn giá NC vừa tính vào công trình

+ Nhấn nút “ Cập nhật giá máy” để đưa đơn giá máy vừa tính vào công trình.

  • TÍNH BÙ GIÁ NHIÊN LIỆU VÀ BÙ LƯƠNG THỢ LÁI MÁY

Để tính bù giá nhiên liệu và lương thợ lái máy áp dụng theo QĐ 7414 thì làm như sau:

+ Sang sheet “ Nhiên liệu” rồi click vào mục “ Tùy chọn khác …” trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình

+ Tích chọn mục “ Lương hiện tại theo” QĐ 7414 Hà Nội rồi chọn vùng vd Tp Hà Nội, huyện Đan Phượng …vv

+ Click vào nút “ chấp nhận” để dự toán G8 tính bù giá nhiên liệu và lương thợ lái máy trong đó lương thợ áp dụng QĐ 7414

+ Click vào mục “ Phụ cấp lương” trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình, sau đó để tỷ lệ phụ cấp bảo hiểm 24% còn các phụ cấp khác để 0% rồi nhấn nút “chấp nhận”

+ Vào menu Cấu Hình --> tích Có bù giá nhiên liệu và lương thợ lái máy Để G8 đưa phần bù vào khi tính chiết tính và dự toán công trình.

  • LƯU Ý :

+ Không được áp dụng đồng thời hai phương án trên. Chỉ được áp dụng 1 trong 2 cách ở trên. Nếu áp dụng đồng thời hai cách là chúng ta đã tính bù hai lần.