Cập nhật những tính năng mới của phần mềm Dự Toán G8

Phần mềm Dự Toán G8 cập nhật ngày 10/11/2015

1, Tự động tra thêm các mã hiệu có trong các định mức bổ sung như 1091,1172,1173,587,588…VD như các tỉnh thành phố nào mà chưa ban hành bộ đơn giá XDCB mới theo các định mức bổ sung thì khi tra trên phần mềm dự toán G8 các mã hiệu nằm trên định mức bổ sung vẫn được tra ra như bình thường để tiện cho người dùng .Tránh trường hợp cứ phải chọn đơn giá Tỉnh xong lại phải chọn lại Định mức BXD để tra rất bất tiện.

2, Khi nhập giá TB vật liệu phần mềm dự toán G8 đã có bổ sung thêm cột giá VL sau VAT. Giúp cho người dùng khi có bảng giá sau thuế khỏi phải chia ngược lấy giá trước thuế nhập vào G8 nữa, Giờ chỉ việc nhập thẳng vảo cột Giá sau VAT là G8 tự chia và tự tính giá trước thuế cho Vật tư.

3, Bổ sung cách tính giá Ca máy theo định mức 1134/2015-BXD

4, Lấy đơn giá VL,NC,MTC từ một file Excel. Các bạn chỉ việc chuyển sang sheet Giá tháng nháy chuột phải chọn lấy giá vật tư từ file excel xong chỉ đến file excel cần lấy và Điền các thông số như  : Cột tên vật tư, cột giá cũng như Phông chữ trên file Excel.Nhấn nút “Chấp nhận” để G8 lấy đơn giá VL, NC và Máy đưa vào Giá tháng.