Phần mềm dự toán G8 cập nhật đơn giá tỉnh Hòa Bình theo ĐM mới

Hiện nay phần mềm dự toán G8 đã tích hợp các bộ định mức mới vào đơn giá tỉnh Hòa Bình mặc dù tỉnh chưa ban hành đơn giá mới.
Điều này thuận tiện cho khách hàng vì  không còn phải tra bộ Định mức ngoài đơn giá như trước nữa và Cũng không phải đối chiếu Định mức mới có sửa đổi gì ko ?Chỉ việc cứ thế yên tâm làm thôi.

Các định mức mà phần mềm dự toán G8 được tích hợp gồm :
1.) DG19_1091_1172_588HB_XD : Bổ sung định mức 1091; 1172; 588
2.) DG16_1173_587HB_LD : Bổ sung định mức 1173; 587