ĐẤU THẦU ONLINE TRÊN WINDOWS 11

Đấu thầu online trên Windows 11
Từ nửa cuối năm 2021 trở đi, các máy tính mới đều cài hệ điều hành Windows 11.
Các máy tính này buộc phải chạy trên hệ điều hành mới nhất Windows 11 mà không thể quay trở về cài hệ điều hành cũ như Windows 7, 8.1 hoặc 10 vì vấn đề tương thích phần cứng máy tính.

I. ĐẤU THẦU ONLINE TRÊN WINDOWS 11
Tuy nhiên, Windows 11 lại không có sẵn trình duyệt web Internet Explorer (hay còn gọi là IE) nên không thể mở được ngay đấu thầu online trên trang web của Bộ KHĐT:  http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Để chạy được chức năng Đấu thầu online trên trang web của Bộ KHĐTT thì cần phải Cập nhật phiên bản mới nhất của Dự toán G8. Vào menu: Trợ giúp / Cập nhật Dự toán G8

Sau khi cập nhật phiên bản mới nhất, ta có thể sử dụng phần mềm Dự toán G8 để thực hiện 2 tác vụ sau trên mọi hệ điều hành Windows XP, 7, 8, 10 và 11:
+ 1. Tải về tiên lượng mời thầu từ trang web của Bộ KHĐT:  http://muasamcong.mpi.gov.vn

+ 2. Tải lên đơn giá dự thầu từ sheet Dự thầu của G8 hoặc từ tệp Excel bất kỳ lên trang web của Bộ KHĐT.

II. TRÌNH DUYỆT WEB INTERNET EXPLORER
Phiên bản G8 mới nhất hỗ trợ trình duyệt web Internet Explorer trên mọi hệ điều hành Windows XP, 7, 8, 10 và 11
Có 2 cách để mở trình duyệt web này.

Cách 1:
Vào menu: Đấu thầu/ Đấu thầu Online/ Mở trình duyệt web Internet Explorer

Cách 2:
Khi vừa được cài đặt thì G8 đã tạo ra một shortcut có tên: “Internet Explorer“, với biểu tượng hình chữ E trên màn hình nền.
Nháy kép chuột vào shortcut Internet Explorer này để mở ra.

Nếu không có thì vào thư mục “C:\G8“, tìm tệp “InternetExplorer.exe“, sau đó tạo shortcut của tệp này ra màn hình nền để sử dụng mỗi khi cần mở trình duyệt web Internet Explorer cho tiện.