LẬP QUYẾT TOÁN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH 11/2020/NĐ-CP

Lập quyết toán Khối lượng công việc hoàn thành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP
Phần mềm Dự toán G8 đã cập nhật việc Lập quyết toán Khối lượng công việc hoàn thành và Khối lượng công việc phát sinh theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 16/03/2020.
Theo đó, việc lập quyết toán công trình tuân thủ theo Mẫu số 8b thuộc Phụ lục II : BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
I.) LƯU Ý KHI LẬP THEO MẪU 8B
Tại mục 8.) trong HƯỚNG DẪN CÁCH GHI MẪU 08B, Chính phủ quy định mẫu này được tách làm 2 bảng :
+ Bảng 1 : Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng ban đầu
Bỏ hai cột trong Mẫu 8b gồm : Cột 5 (Khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu) và Cột 12 (Phát sinh so với hợp đồng ban đầu)
Bảng này tương ứng với sheet “KL hoàn thành” trong phần mềm Dự toán G8.

+ Bảng 2 : Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành ngoài hợp đồng ban đầu
Bỏ hai cột trong Mẫu 8b gồm: Cột 4 (Khối lượng theo hợp đồng ban đầu) và Cột 11 (Theo hợp đồng ban đầu)
Bảng này tương ứng với sheet “KL phát sinh” trong phần mềm Dự toán G8.

II.) THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8
Để áp dụng việc Lập quyết toán Khối lượng công viêc hoàn thành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP trên phần mềm Dự toán G8 chúng ta làm các bước sau :
+ Bước 1
– Cập nhật phần mềm dự toán G8 : Vào menu ‘Trợ giúp’ --> ‘Cập nhật Dự toán G8’.
– Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật.
(Bạn cần kết nối máy tính với mạng Internet trước để thực hiện bước này)

+ Bước 2
– Mở lại phần mềm Dự toán G8 (sau khi đã cập nhật xong).
– Sang sheet Quyết toán, nhập một số công tác có trong hợp đồng và phát sinh ngoài hợp đồng

+ Bước 3
– Sang bảng (sheet) ‘KL hoàn thành’.
– Click vào mục ‘Hiện bảng’ trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình, rồi chọn ‘7.) Bảng chuẩn (NĐ 11/2020/NĐ-CP)’
Khi đó G8 sẽ tính Khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng ban đầu, theo đúng Mẫu 8b, Nghị định 11/2020/NĐ-CP (bỏ hai cột : 5 và 12)

+ Bước 4
– Sang bảng (sheet) ‘KL phát sinh’.
– Click vào mục ‘Hiện bảng’ trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình, rồi chọn ‘4.) Bảng chuẩn (NĐ 11/2020/NĐ-CP)’
Khi đó G8 sẽ tính Khối lượng công việc hoàn thành ngoài hợp đồng ban đầu, theo đúng Mẫu 8b, Nghị định 11/2020/NĐ-CP (bỏ hai cột : 4 và 11)

II.) TẢI VỀ
Tải về Nghị định 11/2020/NĐ-CP TẠI ĐÂY.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các số điện thoại trên chính trang web này : www.PHANMEMG8.VN

Zalo
0988 921 607
});