ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 875/QĐ-UBND

Ngày 26 tháng 05 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các phần đơn giá trước đó của tỉnh Bình Phước.

CĂN CỨ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ : 875/QĐ-UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

– Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổ bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

– Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

-Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

– Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BỘ ĐƠN GIÁ

I.CHI PHÍ VẬT LIỆU:

– Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

– Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát. Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ trên chi phí vật liệu chính.

– Giá vật liệu tính trong đơn giá căn cứ theo công bố giá vật liệu tháng 11/2022 (chưa có thuế giá trị gia tăng) trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đối với những vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tham khảo mức giá thị trường.

– Trong quá trình áp dụng tập đơn giá, các đơn vị cần căn cứ giá vật liệu (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại thời điểm áp dụng để tính toán bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

II. CHI PHÍ NHÂN CÔNG :

– Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thuc công tác xây dựng.

– Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 1061/QĐ-SXD ngày 19/04/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

– Trong quá trình áp dụng tập đơn giá, các đơn vị cần căn cứ đơn giá nhân công tại thời điểm áp dụng để tính toán bù trừ chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí máy thi công trong dự toán.

III. CHI PHÍ MÁY THI CÔNG :

– Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Chi phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

– Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Quyết định số 1061/QĐ-SXD ngày 19/04/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

– Trong quá trình áp dụng tập đơn giá, các đơn vị cần căn cứ đơn giá ca máy tại thời điểm áp dụng để tính toán bù trừ chênh lệch chi phí máy thi công và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí máy thi công trong dự toán.

CÁC PHẦN ĐƠN GIÁ BAN HÀNH

Bộ đơn giá theo : 875/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước bao gồm các phần :

Xây Dựng – Lắp Đặt – Khảo Sát – Sửa Chữa – Thí Nghiệm xây dựng

Bộ đơn giá chia làm 3 vùng

– Vùng II : Thành phố Đồng Xoài; Huyện Chơn Thành; Huyện Đồng Phú

– Vùng III : Các thị xã Phước Long, Bình Long; Các huyện Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng

– Vùng IV : Các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập

CẬP NHẬT TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8:

Hiện tại phần mềm dự toán dự thầu quyết toán G8 đã cập nhật bộ đơn giá số 875/QĐ-UBND ban hành ngày 26 tháng 05 năm 2023 của UBND tỉnh Bình Phước .

Cách thao tác để cập nhật vào phần mềm dự toán G8 như sau:

– Mở G8 ra vào menu Trợ giúp chạy cập nhật G8 lên phiên bản mới nhất

– Sau khi cập nhật xong. Mở lại G8 xong ta vào menu Đơn giá chọn Tải về đơn giá từ mạng Internet kick vào tỉnh Bình Phước  nhấn chấp nhận là cập nhật xong.

Kính chúc quý khách thao tác thành công !!

CUNG CẤP DỰ TOÁN G8 TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC

XEM BÁO GIÁ CHI TIẾT DỰ TOÁN G8

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ

Địa chỉ : Phòng 1906, Tầng 19, Tòa nhà CT2, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Mr : Trần Đức Toàn – Mobile: 0988.921.607 – 0919.268.987