ĐƠN GIÁ MỚI TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 2966/QĐ-UBND

Ngày 21/7/2023 UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2023 theo Quyết định 2966/QĐ-UBND. Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn nhà nước ngoài đầu tư công; dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

CĂN CỨ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ : 2966/QĐ-UBND TP HỒ CHÍ MINH

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

– Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

– Quyết định số 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2022; của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BỘ ĐƠN GIÁ

I.CHI PHÍ VẬT LIỆU:

Giá vật liệu theo công bố quý III/2022 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo giá tham khảo tại thị trường. Trong quá trình áp dụng đơn giá; nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng); chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp

II.CHI PHÍ NHÂN CÔNG:

Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình năm 2023 được xác định theo Quyết định số 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2022 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí nhân công trong đơn giá tính cho khu vực 1 gồm (Bao gồm thành phố Thủ Đức và các quận – huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; trừ huyện Cần Giờ); Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn khu vực 2 (Huyện Cần Giờ); khi áp dụng tập đơn giá này thì chi phí nhân công được nhân thêm hệ số điều chỉnh bằng 0,923

III. CHI PHÍ MÁY THI CÔNG:

Chi phí máy thi công được xác định theo Quyết định số 2188/QĐ-SXDKTXD ngày 21/11/2022 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí ca máy trong đơn giá được tính theo khu vực 1 gồm: (Bao gồm thành phố Thủ Đức và các quận – huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; trừ huyện Cần Giờ); Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn khu vực 2 (huyện Cần Giờ); khi áp dụng tập đơn giá xây dựng công trình năm 2023 này thì chi phí máy thi công được nhân thêm hệ số điều chỉnh bằng 0,985.

CÁC PHẦN ĐƠN GIÁ BAN HÀNH

Bộ đơn giá theo : 2966/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh bao gồm các phần :

(XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT- KHẢO SÁT- SỬA CHỮA -THÍ NGHIỆM-LẮP ĐẶT MÁY VÀ TBCN )

CẬP NHẬT TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8:

Hiện tại phần mềm dự toán dự thầu quyết toán G8 đã cập nhật bộ đơn giá số 2966/QĐ-UBND ban hành ngày 21 tháng 07 năm 2023 của UBND Tp Hồ Chí Minh

Cách thao tác để cập nhật vào phần mềm dự toán G8 như sau:

– Mở G8 ra vào menu Trợ giúp chạy cập nhật G8 lên phiên bản mới nhất

– Sau khi cập nhật xong. Mở lại G8  ta vào menu Đơn giá chọn Tải về đơn giá từ mạng Internet kick vào Hồ Chí Minh  nhấn chấp nhận là cập nhật xong.

Kính chúc quý khách thao tác thành công !!

CUNG CẤP DỰ TOÁN G8 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

XEM BÁO GIÁ CHI TIẾT DỰ TOÁN G8

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ

Địa chỉ : Phòng 1906, Tầng 19, Tòa nhà CT2, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Mr : Trần Đức Toàn – Mobile: 0988.921.607 – 0919.268.987