ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 256/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 2 năm 2023 Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 Quyết định 256/QĐ-UBND. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 161-162/QĐ-SXD  về đơn giá nhân công, ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023.Quyết định có hiệu lực từ ngày ký thay thế cho các quyết định 4312/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, Quyết định 50/QĐ-UBND ngày 12/01/2021, Quyết định 567/QĐ-UBND ngày 26/02/2021.

CĂN CỨ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ : 256/QĐ-UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

– Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổ bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

– Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

– Căn cứ Quyết định 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ công thương về công tác lắp đặt trạm biến áp và đường dây tải điện

– Căn cứ văn bản 1781/BXD-VB ngày 16/08/2007 của Bộ Xây Dựng  về định mức xây dựng về phần thí nghiệm điện.

– Quyết định số 161/QĐ-SXD đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2022

– Quyết định số 162/QĐ-SXD bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Thái nguyên năm 2022

don-gia-xay-dung-tinh-thai-nguyen-nam-2023

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BỘ ĐƠN GIÁ

I, CHI PHÍ VẬT LIỆU:

– Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, cấu kiện, các vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

– Trong chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã tính chi phí hao hụt do độ dôi của cát.

– Giá vật liệu tính trong đơn giá căn cứ theo công bố giá vật liệu của Liên sở Tài chính – Xây dựng tháng 10/2022 (chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tham khảo mức giá thị trường tại thời điểm quý III/2022.

– Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: Các đơn vị căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực; ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định mức chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

II, CHI PHÍ NHÂN CÔNG:

Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định 161/QĐ-SXD

– Là chi phí nhân công chính và phụ trực tiếp hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

– Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo mức đơn giá nhân công tại Khu vực II căn cứ theo Quyết định số 161/QĐ-SXD ngày 15/9/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

– Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc Khu vực III, IV thì căn cứ mức đơn giá theo Quyết định số 161/QĐ-SXD ngày 15/9/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên và số lượng nhân công theo định mức để xác định mức chênh lệch chi phí nhân công trong đơn giá và đưa vào bảng tổng hợp chi phí nhân công trong dự toán

III, CHI PHÍ MÁY THI CÔNG

Đơn giá máy thi công tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định 162/QĐ-SXD

-Là chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

– Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Khu vực II căn cứ theo Quyết định số 162/QĐ-SXD ngày 15/9/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

– Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc Khu vực III, IV thì căn cứ mức giá ca máy theo Quyết định số 162/QĐ-SXD ngày 15/9/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên và số lượng ca máy theo định mức để xác định mức chênh lệch chi phí máy thi công trong đơn giá và đưa vào bảng tổng hợp chi phí máy thi công trong dự toán.

– Khi xác định đơn giá xây dựng công trình để lập dự toán xây dựng công trình, giá ca máy theo Quyết định số 162/QĐ-SXD ngày 15/9/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên được bổ sung, điều chỉnh theo phương pháp bù trừ trực tiếp.

CÁC PHẦN ĐƠN GIÁ BAN HÀNH

Bộ đơn giá theo :256/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên bao gồm các phần :

( Xây Dựng- Lắp Đặt – Khảo Sát – Sửa Chữa – Thí Nghiệm xây dựng- Lắp đặt TBA & ĐZ tải điện- Thí nghiệm điện ĐZ & TBA )

CẬP NHẬT TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8:

Hiện tại phần mềm dự toán dự thầu quyết toán G8 đã cập nhật bộ đơn giá số 256/QĐ-UBND ban hành ngày 22 tháng 2 năm 2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên .

Cách thao tác để cập nhật vào phần mềm dự toán G8 như sau:

– Mở G8 ra vào menu Trợ giúp chạy cập nhật G8 lên phiên bản mới nhất

– Sau khi cập nhật xong. Mở lại G8 xong ta vào menu Đơn giá chọn Tải về đơn giá từ mạng Internet kick vào tỉnh Thái Nguyên nhấn chấp nhận là cập nhật xong.

Kính chúc quý khách thao tác thành công !!

CUNG CẤP DỰ TOÁN G8 TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

XEM BÁO GIÁ CHI TIẾT DỰ TOÁN G8

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ

Địa chỉ : Phòng 1906, Tầng 19, Tòa nhà CT2, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Mr : Trần Đức Toàn – Mobile: 0988.921.607 – 0919.268.987