ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH TRÀ VINH NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 175/QĐ-UBND NGÀY 16/02/2023

Ngày16 tháng 02 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định 3820/QĐ-UBND ngày 01/12/2020.

CĂN CỨ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ : 175/QĐ-UBND TỈNH TRÀ VINH

– Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

– Căn cứ Luật sử đổi; bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 11/11/2019;

– Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

– Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

– Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

– Quyết định số 217/QĐ-SXD ngày 09/11/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

– Quyết định số 218/QĐ-SXD ngày 09/11/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

– Theo đề nghị của giám đốc sở xây dựng.

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BỘ ĐƠN GIÁ

I, CHI PHÍ VẬT LIỆU:

– Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc thực hiện hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng , lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, thí nghiệm

– Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công. Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu chính nhân với đơn giá vật liệu tương ứng. Chi phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính.

– Chi phí vật liệu được tính trên cơ sở giá vật liệu (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) công bố tại thời điểm tháng 09/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đối với những loại vật liệu chưa có trong công bố giá thì tham khảo giá trên thị trường.

– Trong quá trình áp dụng tập đơn giá, các đơn vị cần căn cứ giá vật liệu (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại thời điểm áp dụng để tính toán bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

II, CHI PHÍ NHÂN CÔNG :

– Là chi phí ngày công lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp cần thiết, ngày công lao động để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác: xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác .

– Đơn giá nhân công trong tập đơn giá được tính theo Quyết định số 217/QĐ-SXD ngày 09/11/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đơn giá nhân công đã chia cụ thể theo từng vùng II, III, IV theo từng bộ đơn giá.

– Trong quá trình áp dụng tập đơn giá, các đơn vị cần căn cứ đơn giá nhân công do cơ quan có thẩm quyền công bố tại thời điểm áp dụng để tính toán bù trừ chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí nhân công trong dự toán.

III, CHI PHÍ MÁY THI CÔNG:

– Là chi phí ca máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng cho các công tác: xây dựng, lắp đặt, khảo sát , sửa chữa, thí nghiệm. Chi phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng nhân với đơn giá ca máy tương ứng. Chi phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

– Giá ca máy và thiết bị thi công dùng để tính toán tập đơn giá được tính theo Quyết định số 218/QĐ-SXD ngày 09/11/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Giá ca máy cũng phân rõ các vùng II,III,IV tùy theo từng bộ đơn giá ban hành

– Trong quá trình áp dụng tập đơn giá, các đơn vị cần căn cứ đơn giá ca máy tại thời điểm áp dụng để tính toán bù trừ chênh lệch chi phí máy thi công và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí máy thi công trong dự toán.

CÁC PHẦN ĐƠN GIÁ BAN HÀNH

Bộ đơn giá  xây dựng công trình bao gồm các phần :

Xây Dựng- Lắp Đặt – Khảo Sát – Sửa Chữa – Thí Nghiệm )

CẬP NHẬT TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8:

Hiện tại phần mềm dự toán dự thầu quyết toán G8 đã cập nhật bộ đơn giá số 175/QĐ-UBND ban hành ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh .

Cách thao tác để cập nhật vào phần mềm dự toán G8 như sau:

– Mở G8 ra vào menu Trợ giúp chạy cập nhật G8 lên phiên bản mới nhất

– Sau khi cập nhật xong. Mở lại G8 xong ta vào menu Đơn giá chọn Tải về đơn giá từ mạng Internet kick vào tỉnh Trà Vinh  nhấn chấp nhận là cập nhật xong.

Kính chúc quý khách thao tác thành công !!

 

CUNG CẤP DỰ TOÁN G8 TẠI TỈNH TRÀ VINH

XEM BÁO GIÁ CHI TIẾT DỰ TOÁN G8

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ

Địa chỉ : Phòng 1906, Tầng 19, Tòa nhà CT2, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Mr : Trần Đức Toàn – Mobile: 0988.921.607 – 0919.268.987