ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA VÀ TNVL TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 4166/QĐ-UBND

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023

ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA VÀ TNVL TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 4166/QĐ-UBND

Ngày 29 tháng 12 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 4166/QĐ-UBND về đơn giá phần sửa chữa và thí nghiệm vật liệu trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các phần đơn giá trước đó của tỉnh Quảng Ninh.

CĂN CỨ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ: 4166/QĐ-UBND TỈNH QUẢNG NINH

– Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019

– Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổ bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

– Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

– Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

– Theo đề nghị của SXD tại tờ trình 225/TTr-SXD ngày 27/12/2023 và ý kiến đồng ý của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BỘ ĐƠN GIÁ

I.CHI PHÍ VẬT LIỆU

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát. Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ trên chi phí vật liệu chính.Giá vật liệu xây dựng chọn tính trong đơn giá theo Công bố vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo mặt bằng giá tháng 8,9 năm 2023 (chưa bao gồm VAT).

II.CHI PHÍ NHÂN CÔNG

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng. Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 5010/QĐ-SXD, ngày 07 tháng 12 năm 2023 Sở xây dụng tỉnh Quảng Ninh.

III. CHI PHÍ MÁY THI CÔNG

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Chi phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công. Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 5253/QĐ-SXD, ngày 22 tháng 12 năm 2023 Sở xây dụng tỉnh Quảng Ninh.

CẬP NHẬT TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8:

Hiện tại phần mềm dự toán dự thầu quyết toán G8 đã cập nhật bộ đơn giá số 4166/QĐ-UBND ban hành ngày 29 tháng12 năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh

Cách thao tác để cập nhật vào phần mềm dự toán G8 như sau:

– Mở G8 ra vào menu Trợ giúp chạy cập nhật G8 lên phiên bản mới nhất

– Sau khi cập nhật xong. Mở lại G8  ta vào menu Đơn giá chọn Tải về đơn giá từ mạng Internet kick vào Quảng Ninh  nhấn chấp nhận là cập nhật xong.

Kính chúc quý khách thao tác thành công !!

CUNG CẤP DỰ TOÁN G8 TẠI TỈNH QUẢNG NINH

XEM BÁO GIÁ CHI TIẾT DỰ TOÁN G8

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ

Địa chỉ : Phòng 1906, Tầng 19, Tòa nhà CT2, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Mr : Trần Đức Toàn – Mobile: 0988.921.607 – 0919.268.987