Dự Toán G8 cập nhật tính NC theo Văn bản 26/SXD-QLHĐXD Hòa Bình

Ngày 08/01/2016, Sở XD tỉnh Hòa Bình đã công bố Văn bản số 26/SXD-QLHĐXD về việc : ‘Điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng’.
Theo đó Sở XD cho phép tính thêm Phụ cấp Khu vực vào đơn giá nhân công.
Ví dụ thêm 30% phụ cấp khu vực tính trên mức lương đầu vào 1.900.000 (đ) thì mỗi tháng người công nhân sẽ được cộng thêm : 30% x 1.900.000 (đ) = 570.000 (đ).
Tiếp đó, ngày 27/01/2016 UBND tỉnh Hòa Bình đã có Quyết định số 74/UBND-CNXD đồng ý theo nội dung đề xuất của Sở XD tại văn bản số 26/SXD.

Dự toán G8 đã cập nhật việc tính đơn giá Nhân công theo văn bản 26/SXD ngày 28/01/2016
Để áp dụng QĐ 26 này trên phần mềm Dự Toán G8 thì chúng ta làm như sau :

 

PHẦN I : TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG, CA MÁY

Bước 1 : Cập nhật Dự toán G8
Vào menu Trợ giúp   --> Cập nhật dự toán G8.

Bước 2
+   Sang bảng (sheet) ‘ Giá tháng ‘.

+   Click vào mục ‘ Tính lương theo ‘ trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn ‘ Thông tư 01/2015/TT-BXD’

+   Click vào mục ‘ Tính máy theo ‘ trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn ‘ Định mức 1134/2015/QĐ-BXD’

+   Click vào mục ‘Tính giá NC, Máy’

+ Tại sheet ‘Đầu vào’, ô D16 : Phụ cấp khu vực, điền tỷ lệ % phụ cấp khu vực. Ví dụ : 30%

+   Sang sheet ‘Nhân Công’ để xem G8 đã tính toán cho chúng ta bảng giá nhân công trong đó đã có Phụ cấp khu vực 30%.

+   Nhấn nút ‘Cập nhật giá NC’ để đưa đơn giá NC này vào toàn bộ công trình.

 

 

PHẦN II : TÍNH BÙ GIÁ NHIÊN LIỆU VÀ BÙ LƯƠNG THỢ LÁI MÁY
Để tính bù Nhiên liệu và bù Lương thợ lái máy áp dụng QĐ 26 thì chúng ta làm như sau :
+   Sang sheet ‘NhiênLiệu’, rồi click vào mục ‘Tùy chọn khác …’ trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình.

+   Click vào mục ‘ Tính lương theo ‘ rồi chọn ‘ Thông tư 01/2015/TT-BXD’

+   Click vào mục ‘ Tính máy theo ‘ rồi chọn ‘ Định mức 1134/2015/QĐ-BXD’

+   Click nút ‘Chấp nhận’ để G8 tính lại bù giá Nhiên liệu và Bù lương thợ lái máy.

+   Nếu chưa có phụ cấp khu vực thì click vào mục ‘ Phụ cấp lương’ trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình.
Sau đó điền mục ‘ 5. Phụ cấp khu vực’ tỷ lệ phụ cấp, ví dụ 30%. Nhấn nút ‘Cập nhật’ để G8 tính lại có bù thêm phụ cấp khu vực.

+   Vào menu ‘ Cấu hình ‘ --> ‘Có bù giá Nhiên liệu và Lương thợ lái máy ‘ để đưa bù NL và bù Lương vào các bảng tính như ‘Đơn giá chi tiết’, ‘THKP hạng mục’ và ‘Chiết tính’.

 

Chúc các bạn thành công !

Zalo
0988 921 607
});