Dự Toán G8 tính chi phí Thẩm tra phê duyệt quyết toán và Kiểm toán độc lập theo Tổng mức đầu tư sau thuế

Tính chi phí Thẩm tra phê duyệt quyết toán và Kiểm toán độc lập theo Tổng mức đầu tư sau thuế

Dự toán G8 đã cập nhật việc tính toán Chi phí Thẩm tra phê duyệt quyết toán (TTQT) và Chi phí Kiểm toán độc lập (KTĐL) theo Tổng mức đầu tư sau thuế bao gồm cả chi phí Dự phòng.

Trong các phiên bản G8 trước đây Dự toán G8 tính hai chi phí này theo Tổng mức đầu tư (TMĐT) trước thuế chưa bao gồm chi phí Dự phòng.

I.) HƯỚNG DẪN CỦA BỘ TÀI CHÍNH.

Thật bất ngờ khi chúng tôi tìm hiểu kỹ thì Bộ Tài Chính đã trả lời, hướng dẫn doanh nghiệp tính các chi phí này theo TMĐT sau thuế bao gồm cả chi phí Dự phòng.

Chi tiết hướng dẫn của Bộ TC tại đường link sau :

Tải hướng dẫn chi tiết của BTC

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRÊN G8

Do đó chúng tôi đã có bản cập nhật cho phần mềm Dự toán G8 theo hướng hỗ trợ cả hai quan điểm tính toán chi phí TTQT và KTĐL :

+   Quan điểm 1 : Theo TMĐT sau thuế có chi phí Dự phòng. Mặc định thì G8 tính theo Quan điểm 1 này.

+   Quan điểm 2 : Theo TMĐT trước thuế không có chi phí Dự phòng. Quan điểm 2 này không phù hợp với hướng dẫn của Bộ TC nhưng nó có vẻ hợp lý hơn.

II.) THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8

+ Bước 1 : Cập nhật Dự toán G8

Vào menu ‘Trợ giúp’  -->  ‘Cập nhật Dự toán G8’.

Sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật phiên bản G8 mới nhất

+ Bước 2 :

Mở phần mềm G8 (sau khi đã được cập nhật).

Nhập một số công tác bên sheet ‘Công trình’ hoặc mở công trình cũ có sẵn.

+ Click sang sheet ‘TH kinh phí’

+ Click mục ‘Tùy chọn khác…’ (trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình).

+ Tại cửa sổ ‘Tùy chọn’ vừa hiện lên, tíck chọn mục ‘Kiểm toán sau Tổng mức đầu tư’ (Với các công trình mới tạo ra thì G8 đã mặc định tíck sẵn mục này rồi)

+ Nhấn nút ‘Chấp nhận’

+ Bước 3 : Xem kết quả

Cuộn xuống dưới cùng của ‘BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH’  có thêm mục mới : ‘7. Chi phí thẩm định, thẩm tra, kiểm toán’

Phía các dòng dưới ta sẽ thấy G8 đã tính toán các chi phí theo TMĐT sau thuế VAT và có chi phí Dự phòng gồm :

– 7.1 Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 176/2011/TT-BTC)

– 7.2 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

– 7.3 Chi phí kiểm toán độc lập

LƯU Ý :

1.) Tính theo TMĐT trước thuế và chưa có chi phí Dự phòng

Nếu chúng ta muốn tính các chi phí TTQT, KTĐL trên theo TMĐT trước thuế và chưa có chi phí Dự phòng thì thao tác như sau :

+ Click sang sheet ‘TH kinh phí’

+ Click mục ‘Tùy chọn khác…’ (trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình).

+ Tại cửa sổ ‘Tùy chọn’ vừa hiện lên, bỏ tíck chọn mục ‘Kiểm toán sau Tổng mức đầu tư’.

+ Nhấn nút ‘Chấp nhận’

Khi đó các chi phí Thẩm đinh dự án đầu tư và TTQT, KTĐL sẽ được tính theo TMĐT trước thuế và được đặt trong mục  ‘5. Chi phí khác’  gồm có :

– 5.5 Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 176/2011/TT-BTC)

– 5.6 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

– 5.7 Chi phí kiểm toán độc lập

 

2.) Lựa chọn quan điểm

+ Việc lựa chọn quan điểm nào trong số Quan điểm 1 và Quan điểm 2 ở trên trước nay là tùy thuộc vào sự đồng ý thống nhất giữa chủ đầu tư với các đơn vị liên quan.

 

+ Tuy nhiên chúng tôi khuyến nghị nên tuân thủ theo quan điểm và hướng dẫn của Bộ TC, nghĩa là nên theo Quan điểm 1 : Tính toán theo TMĐT sau thuế có chi phí Dự phòng.

Mặc dù bản thân chúng tôi thấy rằng quan điểm này của Bộ TC có vẻ như không được logic lắm : Chi phí kiểm toán trước thuế lại được lấy cả Thuế VAT x Tỷ lệ %.

Hoặc đơn vị kiểm toán được lấy Chi phí Dự phòng x Tỷ lệ % trong khi chưa chắc dự án đã sử dụng đến khoản dự phòng này, nó vẫn nằm trong kho bạc nhà nước cơ mà ?