Dự Toán G8 tính cước vận chuyển trong đó trừ chi phí v/c đã được tính trong Thông báo giá VL do Tỉnh công bố

 

Tính cước vận chuyển trong đó trừ chi phí v/c đã được tính trong Thông báo giá VL do Tỉnh công bố

Một số Tỉnh, TP khi công bố Thông báo giá vật liệu lại tính thêm chi phí vận chuyển đến trung tâm của Tỉnh.

Do đó khi tính cước vận chuyển chúng ta phải trừ đi chi phí vận chuyển này.

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8

+ Bước 1 : Cập nhật Dự toán G8

Vào menu ‘Trợ giúp’  -->  ‘Cập nhật Dự toán G8’.

Sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật phiên bản G8 mới nhất

+ Bước 2 :

– Mở phần mềm G8 (sau khi đã được cập nhật).

– Nhập một số công tác bên sheet ‘Công trình’ hoặc mở công trình cũ có sẵn.

– Click sang sheet ‘Cước VC’

– Click mục ‘Hiện bảng’ (trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình) rồi chọn ‘9.) Có cột Đã v/c (km)’

+ Bước 3 :

– Nhập cự ly vận chuyển, ví dụ : 5 (km)

– Nhập loại đường, ví dụ : 2

– Nhập ‘Đã v/c (km)’, ví dụ 8 (km)

Khi đó G8 sẽ tính cước vận chuyển bị bù âm (5km – 8km = -3km).