LẬP DỰ TOÁN KHẢO SÁT THEO THÔNG TƯ 09/2019/TT-BXD

Lập dự toán Khảo sát theo Thông tư 09/2019/TT-BXD
Phần mềm Dự toán G8 đã hỗ trợ việc lập Dự toán Khảo sát theo Phụ lục số 9 – Thông tư 09/2019/TT-BXD về : Phương pháp xác định Dự toán chi phí Khảo sát xây dựng.


(Phụ lục 9 từ trang số 106 trở đi)


Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020

 

I.) THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8

 


Để áp dụng việc lập dự toán chi phí Khảo sát công trình xây dựng theo Phụ lục 9 – Thông tư 09/2019/TT-BXD trên phần mềm Dự toán G8 chúng ta làm các bước sau :

 


+ Bước 1


– Cập nhật phần mềm dự toán G8 : Vào menu ‘Trợ giúp’ --> ‘Cập nhật Dự toán G8’.
– Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật.
(Bạn cần kết nối máy tính với mạng Internet trước để thực hiện bước này)

 

+ Bước 2


– Sang bảng (sheet) ‘THKP hạng mục’.
– Click vào mục ‘Thông tư’ trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình, rồi chọn ’09/2019 Khảo sát’
Khi đó G8 sẽ tính dự toán chi phí khảo sát công trình xây dựng theo Phụ lục 9 – Thông tư 09/2019/TT-BXD

 

II.) LƯU Ý

 


Đối với công trình gồm nhiều hạng mục, trong đó có 1 hoặc nhiều hạng mục là Khảo sát, các hạng mục còn lại là phần Xây dựng, Lắp đặt v…v thì thao tác như sau để khai báo các hạng mục khảo sát:

 


+ Bước 1

 


– Vào menu Công trình / Hệ số chi phí xây lắp  (menu Công trình ở phía trên cùng màn hình)
– Tại mục ‘Danh sách các hạng mục’, tíck chọn các hạng mục Khảo sát

 

+ Bước 2

 


– Click vào mục “Loại hạng mục”, rồi chọn Khảo sát

+ Bước 3

 


– Tại mục “Danh sách các hạng mục”, bỏ hết các tíck chọn
– Di chuyển trên các dòng chứa từng hạng mục để Kiểm tra ở mục ‘Loại hạng mục’ đã đúng hạng mục định đặt chưa, Ví dụ : Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Sửa chữa, v…v
Nếu chưa đúng thì chỉnh lại Loại hạng mục cho phù hợp.
.

 

+ Bước 4

 


– Click nút ‘Chấp nhận’
– Sang bảng (sheet) ‘THKP hạng mục’.
– Click vào mục ‘Thông tư’ trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình, rồi chọn ’09/2019 Bộ Xây dựng’
– Khi đó G8 sẽ tính các hạng mục phần Khảo sát theo Phụ lục 9 – Thông tư 09/2019/TT-BXD.
Các hạng mục còn lại, phần XD, LĐ, SC v…v thì tính theo Phụ lục 3 của Thông tư này.

 

 

III.) TẢI VỀ

 


Tải về Thông tư 09/2019/TT-BXD TẠI ĐÂY, (Phụ lục 9 trên trang số : 106).

Mọi thắc mắc cần giải đáp xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các số điện thoại trên chính trang web này : www.phanmemg8.vn