Phần mềm dự toán G8 cập nhật định mức mới từ 1172 đến 588 vào đơn giá các tỉnh

Trong những năm qua, Bộ Xây Dựng liên tục ban hành các bộ Định mức mới như 1776, 1777, 1091, 1172, 1173, 587, 588 v…v

Để thuận tiện trong việc tra đơn giá và định mức, chúng tôi đã và đang bổ sung dần hệ thống các định mức mới này vào đơn giá các tỉnh.

Quý khách hàng cần tải lại đơn giá các tỉnh này trước khi nhập dự toán cho công trình mới

( vào menu Đơn giá --> Tải về đơn giá trên mạng Internet ).

Dưới đây là danh sách các tỉnh mà phần mềm dự toán G8 đã bổ sung thêm (sắp xếp theo vần Anpha-B):

1.) Bắc Ninh

2.) Đà Nẵng

3.) Hà Nội

4.) Hải Dương

5.) Hải Phòng

6.) Hòa Bình

7.) Hồ Chí Minh

8.) Thanh Hóa

9.) Vĩnh Phúc

 

Các tỉnh còn lại chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật sớm nhất có thể.