Tag Archives: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỰ TOÁN G8

CÁC BƯỚC CHẠY TRONG PHẦN MỀM DỰ TOÁN DỰ THẦU G8 – Tải đơn giá tỉnh : Vào menu đơn giá chọn tải đơn giá từ mạng Internet kích vào tỉnh thành mình cần làm và nhấn Chấp nhận. HOẶC ngay sheet Công trình góc tay trái phía dưới chỗ Tỉnh/thành phố ta kích vào …