Author Archives: Toàn đức

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2023

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2023 BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ : 1905/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Hưng Yên năm 2023 Quyết định 1905/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2023. Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2023 theo Quyết định 69/QĐ-SXD …

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023 BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 1614/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2023 Quyết định 1614/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2023. Kèm theo Quyết định 07/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng 2023 ngày 12/01/2023 …

ĐƠN GIÁ MỚI TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 2966/QĐ-UBND Ngày 21/7/2023 UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2023 theo Quyết định 2966/QĐ-UBND. Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để xác định và quản …

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 875/QĐ-UBND Ngày 26 tháng 05 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, …

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 1037/QĐ-UBND Ngày 15 tháng 05 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, …

ĐỊNH MỨC THÍ NGHIỆM ĐIỆN NĂM 2023 THEO THÔNG TƯ 05/2023/TT-BCT

ĐỊNH MỨC THÍ NGHIỆM ĐIỆN NĂM 2023 THEO THÔNG TƯ 05/2023/TT-BCT Định mức thí nghiệm Điện năm 2023 theo Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2023. Và có hiệu lực áp dụng từ ngày 08 tháng 05 năm 2023. CĂN CỨ BAN HÀNH THÔNG TƯ 05/2023/TT-BCT VỀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ …

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 256/QĐ-UBND Ngày 22 tháng 2 năm 2023 Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 Quyết định 256/QĐ-UBND. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 161-162/QĐ-SXD  về đơn giá nhân công, ca máy tỉnh Thái Nguyên năm …

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH TRÀ VINH NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 175/QĐ-UBND NGÀY 16/02/2023 Ngày16 tháng 02 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ …

ĐƠN GIÁ MỚI CÔNG ÍCH BẮC GIANG NĂM 2022

ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ THEO QUYẾT ĐỊNH 1249/QĐ-UBND NĂM 2022 TỈNH BẮC GIANG Ngày 13 tháng 12 năm 2022 tỉnh công bố Quyết định 1249/QĐ-UBND đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Giang năm 2022. Làm cơ sở lập dự toán và xác định quản lý chi phí đơn …

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH GIA LAI NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH GIA LAI NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 38/QĐ-UBND NGÀY 31/01/2023 Ngày 31 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các …