Tag Archives: KEY G8

KHÓA CỨNG G8

KHÓA CỨNG G8 Khóa G8 là dạng usb vận hành được bên Công ty cổ phần công nghệ up code phần mềm vào trong đó. Trên thị trường gọi đó là khóa cứng G8 vận hành chương trình G8 khi mua bản quyền. ( Usb này không phải dạng usb chứa dữ liệu thông thường …