TÍNH NHÂN CÔNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THEO THÔNG TƯ 17/2019/TT-BLĐTBXH

Tính đơn giá Nhân công Dịch vụ công ích theo Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH
 

Ngày 06/11/2019, Bộ Lao động – thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/12/2019
Theo đó, việc tính đơn giá nhân công cho các công trình Dịch vụ công ích được tính theo Công thức số (2), Điều 4 của Thông tư này

I.) CÔNG THỨC TÍNH
Công thức số (2) – Điều 4:
ML = (Hcb + Hpc) x MLcs x (1 + Hđc)
Trong đó:
+ ML: Đơn giá nhân công dịch vụ công ích
+ Hcb: Hệ số lương theo cấp bậc thợ, được quy định tại Mục I và Mục II trong Phụ lục kèm theo Thông tư này
+ Hpc: Các loại Phụ cấp như: phụ cấp độc hại, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, v…v
+ MLcs: Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.
Tại thời điểm Tháng 12/2019 thì Mức lương cơ sở là: 1.490.000 (đ/tháng) theo Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP
Tuyệt đối không lấy mức lương cơ sở theo các Nghị định quy định về Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động do Chính phủ ban hành, ví dụ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP
Vì Mức lương tối thiểu vùng đã được tính đến Hệ số lương Hcb, Hệ số Phụ cấp và Hệ số điểu chỉnh rồi nhân với mức lương cơ sở.
Do đó nếu lấy Mức lương cơ sở theo Mức lương tối thiểu vùng để áp vào công thức trên thì các hệ số lương, phụ cấp và hệ số điều chỉnh sẽ được nhân vào đến 2 lần.
Để minh chứng rõ hơn cho điều này thì hiện nay, Thái Nguyên cũng có Quyết định số 3909/QĐ-UBND do UBND tỉnh này ban hành ngày 08/12/2020 quy định Mức lương cơ sở để tính đơn giá nhân công công ích là: 1.490.000 (đ/tháng)
+ Hđc: Hệ số điều chỉnh: Vùng 1 = 1,2;  Vùng 2 = 0,9;  Vùng 3 = 0,7;  Vùng 4 = 0,5

II.) THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8
Để áp dụng việc Tính đơn giá Nhân công Dịch vụ công ích theo Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH trên phần mềm Dự toán G8 chúng ta làm theo các bước sau :
+ Bước 1
– Cập nhật phần mềm dự toán G8 : Vào menu ‘Trợ giúp‘ --> ‘Cập nhật Dự toán G8‘.
– Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật.
(Bạn cần kết nối máy tính với mạng Internet trước để thực hiện bước này)

+ Bước 2
– Mở lại phần mềm Dự toán G8 (sau khi đã cập nhật xong).
– Sang sheet Công trình, nhập một số công tác và khối lượng của chúng

+ Bước 3
Sang sheet ‘Đầu vào
Chọn tính lương theo: Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH
Chọn tính máy theo: Thông tư 13/2021/TT-BXD hoặc Thông tư 11/2019/TT-BXD hoặc Định mức 1134/2015/QĐ-BXD.
Rồi nhập vào các số liệu sau:
ô D6: Mức lương cơ sở (đồng/tháng): 1.490.000 (đ/tháng)
ô D8: Hệ số điều chỉnh nhân công (1 + Hđc): 2,2 hoặc 1,9 hoặc 1,7 hoặc 1,5 tùy theo Vùng triển khai công trình
Điền các Tỷ lệ % phụ cấp ở: BẢNG 2.  TỶ LỆ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP. Ví dụ: Phụ cấp độc hại 10%.
Điền đơn giá Xăng, Dầu và Điện ở: BẢNG 3.  ĐƠN GIÁ NHIÊN LIỆU, ĐIỆN

+ Bước 4
– Sang sheet Nhân công để xem bảng tính đơn giá nhân công theo Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH
– Sang sheet Máy để xem bảng tính đơn giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD và Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH
– Tíck chọn 2 mục: ‘Link nhân công’ và ‘Link máy’ để link đơn giá Nhân công và đơn giá Máy sang cột Giá tháng bên sheet Giá tháng và tính dự toán công trình theo đơn giá này

III.) TẢI VỀ
+ Tải về Nghị định 38/2019/NĐ-CP
+ Tải về Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH
+ Tải về Quyết định số 3909/QĐ-UBND do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

Mọi thắc mắc cần giải đáp, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các số điện thoại trên chính trang web này : www.phanmemg8.vn