ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2023

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ : 1905/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Hưng Yên năm 2023 Quyết định 1905/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2023. Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2023 theo Quyết định 69/QĐ-SXD ngày 28/6/2023. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hưng Yên theo Quyết định 68/QĐ-SXD ngày 28/6/2023.

CĂN CỨ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ: 1905/QĐ-UBND TỈNH HƯNG YÊN

– Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019

– Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổ bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

– Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

– Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

– Căn cứ Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2023 của UBND về việc quy định chức năng nhiệm vụ  quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SXD thuộc UBND tỉnh Hưng Yên

– Theo đề nghị của giám đốc SXD tại tờ trình số 109/TTr-SXD ngày 01/08/2023

don-gia-xay-dung-tinh-hung-yen-nam-2023

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BỘ ĐƠN GIÁ

Bộ đơn giá tỉnh Hưng Yên theo Quyết định 1905/QĐ-UBND năm 2023 căn cứ :

– Bảng giá vật liệu theo công bố giá vlxd tỉnh Hưng Yên quý 2 năm 2023

– Nhân công theo Quyết định 68/QĐ-UBND ngày 28/6/2023

– Bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Quyết định 69/QĐ-UBND ngày 28/6/2023

CÁC PHẦN ĐƠN GIÁ BAN HÀNH

Bộ đơn giá theo : 1905/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên bao gồm các phần :

( XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT- KHẢO SÁT- SỬA CHỮA – TNXD)

CẬP NHẬT TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8:

Hiện tại phần mềm dự toán dự thầu quyết toán G8 đã cập nhật bộ đơn giá số 1905/QĐ-UBND ban hành ngày 13 tháng 09 năm 2023 của UBND tỉnh Hưng Yên .

Cách thao tác để cập nhật vào phần mềm dự toán G8 như sau:

– Mở G8 ra vào menu Trợ giúp chạy cập nhật G8 lên phiên bản mới nhất

– Sau khi cập nhật xong. Mở lại G8 xong ta vào menu Đơn giá chọn Tải về đơn giá từ mạng Internet kick vào tỉnh Hưng Yên  nhấn chấp nhận là cập nhật xong.

Kính chúc quý khách thao tác thành công !!

CUNG CẤP DỰ TOÁN G8 TẠI TỈNH HƯNG YÊN

XEM BÁO GIÁ CHI TIẾT DỰ TOÁN G8

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ

Địa chỉ : Phòng 1906, Tầng 19, Tòa nhà CT2, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Mr : Trần Đức Toàn – Mobile: 0988.921.607 – 0919.268.987