ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH NINH BÌNH NĂM 2024

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH NINH BÌNH NĂM 2024

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH NINH BÌNH NĂM 2024 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ : 955/QĐ-UBND

Ngày 29 tháng 12 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 955/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2023-2024. Quyết định này ban hành thay thế cho quyết định 1044/QĐ-UBND ngày 16/11/2022.

CĂN CỨ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ: 955/QĐ-UBND TỈNH NINH BÌNH

– Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019

– Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổ bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

– Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

– Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

– Theo đề nghị của SXD tại tờ trình 3940/TTr-SXD ngày 30/11/2023 và sau khi thống nhất tại phiên giao ban lãnh đạo UBND tỉnh ngày 22/12/2023.

quyet-dinh-955-qd-ubnd-don-gia-xay-dung-tinh-ninh-binh-nam-2024

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BỘ ĐƠN GIÁ

I.CHI PHÍ VẬT LIỆU :

Là chi phí vật liệu chính , vật liệu phụ , các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển ( không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu chính trong chi phí chung ) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng

Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm chi phí hao hụt vật liệu ở khâu thi công. Chi phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính. Giá vật liệu là giá được khảo sát thị trường tại thời điểm lập.

II.CHI PHÍ NHÂN CÔNG :

Nhân công áp dụng theo quyết định : 3994/QĐ-SXD. Việc phân chia lương trên địa bàn toàn tỉnh dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng.

Khu vực II: Thành phố Ninh Bình

Khu vực III: Thành phố Tam Điệp, các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư

Khu vực IV: các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô

III.CHI PHÍ MÁY THI CÔNG:

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Ca máy theo quyết định : 3993/QĐ-SXD ngày 5/12/2023. Giá nhiên liệu áp dụng là :

Tên nhiên liệu ĐVT Hệ số NL phụ Giá nhiên liệu
Xăng Ron 95-III đ/lít 1,02 20.109
Dầu Diezel đ/lít 1,03 18.800
Điện đ/kWh 1,05 1.809

CÁC PHẦN ĐƠN GIÁ BAN HÀNH

Bộ đơn giá theo QĐ 955/2023 tỉnh Ninh Bình bao gồm :

Phần Xây dựng – Lắp Đặt – Sửa Chữa – Khảo Sát- Lắp đặt máy thiết bị công nghệ – Thí nghiệm

CẬP NHẬT TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8:

Hiện tại phần mềm dự toán dự thầu quyết toán G8 đã cập nhật bộ đơn giá số 955/QĐ-UBND ban hành ngày 29 tháng12 năm 2023 của tỉnh Ninh Bình

Cách thao tác để cập nhật vào phần mềm dự toán G8 như sau:

– Mở G8 ra vào menu Trợ giúp chạy cập nhật G8 lên phiên bản mới nhất

– Sau khi cập nhật xong. Mở lại G8  ta vào menu Đơn giá chọn Tải về đơn giá từ mạng Internet kick vào Ninh Bình nhấn chấp nhận là cập nhật xong.

Kính chúc quý khách thao tác thành công !!

CUNG CẤP DỰ TOÁN G8 TẠI TỈNH NINH BÌNH

XEM BÁO GIÁ CHI TIẾT DỰ TOÁN G8

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ

Địa chỉ : Phòng 1906, Tầng 19, Tòa nhà CT2, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Mr : Trần Đức Toàn – Mobile: 0988.921.607 – 0919.268.987