ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 1614/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2023 Quyết định 1614/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2023.

Kèm theo Quyết định 07/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng 2023 ngày 12/01/2023 ;

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2022 ban hành theo Quyết định 02/QĐ-SXD ngày 12/01/2022;

CĂN CỨ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ : 1614/QĐ-UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

– Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

– Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

– Quyết định số 06/QĐ-SXD ngày 12/01/2023 của SXD tỉnh Lâm Đồng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

– Quyết định số 07/QĐ-SXD ngày 12/01/2023 của SXD tỉnh Lâm Đồng về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

– Quyết định số 1062/ QĐ- BCT ngày 04/05/2023 của Bộ công thương quy định về giá bán điện

– Thông cáo báo chí số 23/2023/PLX-TCBC ngày 21/07/2023 của Petrolimex về việc điều chỉnh giá xăng,dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 21/07/2023

– Báo giá của một số đơn vị cùn cấp giá vật liệu xây dựng và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tại thời điểm lập đơn giá.

– Theo đề nghị giám đốc SDX tỉnh Lâm Đồng tại tờ trình số 1847/TTr-SXD ngày 07/08/2023 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình và lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

don-gia-xay-dung-tinh-lam-dong-nam-2023

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BỘ ĐƠN GIÁ

I.CHI PHÍ VẬT LIỆU :

Là chi phí vật liệu chính , vật liệu phụ , các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển ( không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu chính trong chi phí chung ) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng

Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm chi phí hao hụt vật liệu ở khâu thi công. Chi phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính. Giá vật liệu là giá được khảo sát thị trường tại thời điểm lập.

II.CHI PHÍ NHAN CÔNG :

Là chi phí nhân công trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công việc đó.

Đơn giá nhân công sử dụng để tính trong đơn giá này được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công xây dựng vùng II ( Tp Đà Lạt và Bảo Lộc) tại quyết định số 06/QĐ-SXD ngày 12/01/2023 của SXD và phụ lục IV kèm theo TT13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của BXD.

III.CHI PHÍ MÁY THI CÔNG:

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng

Giá ca máy trong đơn giá này áp dụng cho vùng II ( TP Đà Lạt và Bảo Lộc ) theo quyết định 07/2023/QĐ-SXD 12/01/2023 của SXD tỉnh Lâm Đồng . Với giá nhiên liệu : giá điện : 1.920,3732 đồng/KWh, giá dầu diezel(0,05S) : 18.082 đồng/lít, giá xăng RON 92: 20.055 đồng/lít, giá dầu mazut 3,5S : 12.678 đồng/lít. Hệ số nhiên liệu phụ : động cơ xăng 1,02, Diezel : 1,003, điện: 1,05.

CÁC PHẦN ĐƠN GIÁ BAN HÀNH

Bộ đơn giá 1614/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng bao gồm các phần :

( Phần Xây Dựng  & Phần Lắp Đặt)

CẬP NHẬT TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8:

Hiện tại phần mềm dự toán dự thầu quyết toán G8 đã cập nhật bộ đơn giá số 1614/QĐ-UBND ban hành ngày 18 tháng 08 năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng

Cách thao tác để cập nhật vào phần mềm dự toán G8 như sau:

– Mở G8 ra vào menu Trợ giúp chạy cập nhật G8 lên phiên bản mới nhất

– Sau khi cập nhật xong. Mở lại G8  ta vào menu Đơn giá chọn Tải về đơn giá từ mạng Internet kick vào Lâm Đồng  nhấn chấp nhận là cập nhật xong.

Kính chúc quý khách thao tác thành công !!

CUNG CẤP DỰ TOÁN G8 TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

XEM BÁO GIÁ CHI TIẾT DỰ TOÁN G8

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ

Địa chỉ : Phòng 1906, Tầng 19, Tòa nhà CT2, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Mr : Trần Đức Toàn – Mobile: 0988.921.607 – 0919.268.987