HỌC DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ONLINE

– KHÓA HỌC DỰ TOÁN DỰ THẦU, QUYẾT TOÁN VÀ LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÔNG QUA CÁC VIDEO.
  BAO GỒM:

 

+ PHẦN LÝ THUYẾT

 

+ CÔNG THỨC TÍNH VÀ THỰC HÀNH BẰNG TAY TRÊN EXCEL VÀ DỰ TOÁN G8

 

KICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VIDEO : https://www.youtube.com/playlist?list=PL-_owQQ17cGcu0-K7QeZCv9HsdHCvBxDp