Category Archives: HƯỚNG DẪN BẰNG VIDEO

HỌC DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ONLINE

– KHÓA HỌC DỰ TOÁN DỰ THẦU, QUYẾT TOÁN VÀ LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÔNG QUA CÁC VIDEO.   BAO GỒM:   + PHẦN LÝ THUYẾT   + CÔNG THỨC TÍNH VÀ THỰC HÀNH BẰNG TAY TRÊN EXCEL VÀ DỰ TOÁN G8   KICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VIDEO : https://www.youtube.com/playlist?list=PL-_owQQ17cGcu0-K7QeZCv9HsdHCvBxDp