LẬP DỰ TOÁN THEO DỰ THẢO THÔNG TƯ THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2019/NĐ-CP

Lập dự toán theo Dự thảo thông tư theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Ngày 14/08/2019 Chính Phủ đã ban hành Nghị Định số 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó việc Lập dự toán, Dự thầu, Lập tổng mức đầu tư, Thanh quyết toán công trình v…v sẽ phải tuân thủ theo hướng dẫn tại Nghị định này.

Dự toán G8 đã có phiên bản mới: Cập nhật Dự thảo thông tư của Bộ XD vào tháng 09/2019 theo Nghị định này.

Nghị định 68 có hiệu lực từ ngày 01/10/2019. Tuy nhiên việc tính dự toán công trình tạm thời vẫn tuân thủ theo Thông tư 06/2016/TT-BXD cho đến khi Bộ XD chính thức ban hành Thông tư mới thay thế.

Việc tính theo Dự thảo thông tư nói trên chỉ mang tính tham khảo hoặc khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

 
I.) THAY ĐỔI SO VỚI THÔNG TƯ 06/2016/TT-BXD
So với Thông tư cũ số 06/2016/TT-BXD thì Dự thảo thông tư mới năm 2019 có một số thay đổi căn bản, đó là:

1.) Bổ sung thêm Chi phí gián tiếp

Bổ sung thêm chi phí gián tiếp gồm: Chi phí chung, Chi phí lán trại nhà tạm, Chi phí các công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế và Chi phí gián tiếp khác.

2.) Không còn Chi phí Hạng mục chung

Không còn chi phí Hạng mục chung, mà các chi phí trong Hạng mục chung trước đây như chi phí Lán trại nhà tạm, chi phí công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế và chi phí hạng mục chung khác (còn lại) đã được đưa vào chi phí Gián tiếp.

3.) Dự toán gói thầu không còn Hạng mục chung

Do các chi phí trong Hạng mục chung trước đây bao gồm chi phí Lán trại nhà tạm, chi phí công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế và chi phí hạng mục chung khác (còn lại) đã được đưa vào chi phí Gián tiếp để tính chi phí xây dựng trước thuế.

Do đó dự toán gói thầu không còn Hạng mục chung nữa, mà chỉ gồm Chi phí xây dựng và Chi phí dự phòng.

4.) Nội suy chi phí chung theo chi phí trực tiếp

Chi phí chung được nội suy theo tổng chi phí trực tiếp T của cả dự án chứ không theo chi phí xây dựng trước thuế G nữa.

5.) Chi phí tư vấn được tính có chi phí gián tiếp.

Chi phí xây dựng trước thuế G bao gồm chi phí gián tiếp. Do đó, các chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư XD sẽ được tính theo tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng trước thuế bao gồm chi phí lán trại nhà tạm, công tác không xác định khối lượng khi thiết kế, chi phí gián tiếp khác.

Trong khi theo thông tư 06/2016 cũ thì chi chi phí lán trại nhà tạm, công tác không xác định KL… nằm trong Hạng mục chung và nằm trong Chi phí khác nên không được tham gia trong việc tính chi phí QLDA và Tư vấn ĐTXD.

6.) Tỷ lệ % chi phí chung cao hơn

So với thông tư 06/2016 thì định mức tỷ lệ % của chi phí chung cao hơn..

 

 
II.) CẬP NHẬT DỰ TOÁN G8

Để cập nhật Dự toán G8 mới thì chúng ta làm như sau :

+ Mở phần mềm Dự toán G8.

+ Vào menu Trợ giúp / Cập nhật Dự toán G8.

+ Làm theo hướng dẫn của G8 khi đó để cập nhật.

+ Mở lại phần mềm Dự toán G8 (sau khi đã cập nhật xong)

+ Sang các sheet “THKP hạng mục”  và  “Chiết tính”.

Tại mục “Thông tư” trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình chọn “Nghị định 68/2019/NĐ-CP”

+ Nhấn nút F5 để G8 tính lại theo Dự thảo theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP

 

 

 

 

III.) Tải về
1.) Tải về dự thảo Thông tư theo NĐ 68/2019/NĐ-CP TẠI ĐÂY

2.) Tải về Nghị định 68/2019/NĐ-CP TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo
0988 921 607
});