Tag Archives: ĐƠN GIÁ 4272 THANH HÓA TRÊN DỰ TOÁN G8

ĐƠN GIÁ TỈNH THANH HÓA NĂM 2022

PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8 CẬP NHẬT ĐƠN GIÁ TỈNH THANH HÓA NĂM 2022 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 4272 /QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2022 CĂN CỨ BAN HÀNH: – Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của …

Zalo
0988 921 607
});