Tag Archives: ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2023 QĐ-UBND BAN HÀNH NGÀY 16/01/2023 Ngày 16 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Bộ đơn giá là cơ …