Tag Archives: DỰ TOÁN G8 UPDATE ĐỊNH MỨC NGÀNH ĐIỆN

ĐỊNH MỨC TRẠM BIẾN ÁP VÀ ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN NĂM 2023

ĐỊNH MỨC NGÀNH ĐIỆN THEO TT36 CỦA BCT NĂM 2022 TRÊN DỰ TOÁN G8 Định mức trạm biến áp và đường dây tải điện năm 2023 Thông tư 36/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 22/12/2022. Ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến …