Tag Archives: DỰ TOÁN G8 UPDATE ĐƠN GIÁ MỚI BÌNH THUẬN

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2022

PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8 CẬP NHẬT QUYẾT ĐỊNH SỐ : 283 QĐ-SXD NGÀY 30/11/2022 VỀ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG CỦA TỈNH BÌNH THUẬN Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2022 ban hành theo Quyết định 283/QĐ-SXD ngày 30/11/2022. Thay thế cho Quyết định 255/QĐ-SXD ngày 08/10/2021. Kèm theo Quyết định …