Tag Archives: giá cài đặt phần mềm g8

CÀI ĐẶT KHÓA DỰ TOÁN G8 – BẢN QUYỀN DỰ TOÁN G8

CÀI ĐẶT KHÓA DỰ TOÁN G8 – BẢN QUYỀN DỰ TOÁN G8 + Bộ cài bản Enterprise ( 4 triệu) bản Settlement ( 7 triệu ) Hai bản này của dự toán G8 chung một bộ cài đặt nó được gọi chung là bản full của dự toán G8. Nếu máy tính chưa được cài …