Tag Archives: PHẦN MỀM G8 UPDATE ĐƠN GIÁ MỚI GIA LAI

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH GIA LAI NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH GIA LAI NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 38/QĐ-UBND NGÀY 31/01/2023 Ngày 31 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các …