Tag Archives: THÍ NGHIỆM ĐIỆN 05/2023

ĐỊNH MỨC THÍ NGHIỆM ĐIỆN NĂM 2023 THEO THÔNG TƯ 05/2023/TT-BCT

ĐỊNH MỨC THÍ NGHIỆM ĐIỆN NĂM 2023 THEO THÔNG TƯ 05/2023/TT-BCT Định mức thí nghiệm Điện năm 2023 theo Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2023. Và có hiệu lực áp dụng từ ngày 08 tháng 05 năm 2023. CĂN CỨ BAN HÀNH THÔNG TƯ 05/2023/TT-BCT VỀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ …