Tag Archives: ĐƠN GIÁ 1905 TỈNH HƯNG YÊN

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2023

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2023 BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ : 1905/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Hưng Yên năm 2023 Quyết định 1905/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2023. Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2023 theo Quyết định 69/QĐ-SXD …