Tag Archives: DỰ TOÁN G8 UPDATE ĐƠN GIÁ TRÀ VINH 2023

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH TRÀ VINH NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 175/QĐ-UBND NGÀY 16/02/2023 Ngày16 tháng 02 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ …

Zalo
0988 921 607
});