Tag Archives: Nghị định 24 trên dự toán G8

NGHỊ ĐỊNH 24/2024/NĐ-CP NGÀY 02/03/2024

I. Nghị định 24/2024/NĐ-CP Ngày 27/02/2024 Chính Phủ đã ban hành Nghị định 24/2024/NĐ-CP về: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Theo đó, các định mức tỷ lệ % cho chi phí trong lựa chọn nhà thầu hầu hết đều tăng …

Zalo
0988 921 607
});