Tag Archives: ĐƠN GIÁ MỚI BÌNH PHƯỚC 2023

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 875/QĐ-UBND Ngày 26 tháng 05 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, …