Tag Archives: DỰ TOÁN G8 CẬP NHẬT ĐƠN GIÁ MỚI BÌNH PHƯỚC

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 875/QĐ-UBND Ngày 26 tháng 05 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, …